സൗദി വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ തടസ്സം: പാസ്‌പോർട്ടുകൾ തിരിച്ചയക്കുന് ...
  • 10/03/2023

സൗദി വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ തടസ്സം: പാസ്‌പോർട്ടുകൾ തിരിച്ചയക്കുന്നതായി റിപ് ....

മരുന്നു കമ്പനികൾ നൽകുന്ന സാംപിളുകളും സമ്മാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കരുത്; കർശന ...
  • 10/03/2023

മരുന്നു കമ്പനികൾ നൽകുന്ന സാംപിളുകളും സമ്മാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കരുത്; കർശന നിർദേശവുമ ....

സൗദിയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർ തൊഴിൽ കരാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം
  • 21/02/2023

സൗദിയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർ തൊഴിൽ കരാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം

ചരിത്രം: ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെ അയയ്ക്കാനൊരുങ്ങി സൗദി
  • 14/02/2023

ചരിത്രം: ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെ അയയ്ക്കാനൊരുങ്ങി സൗദി

സൗദിയില്‍ മരക്കരി കത്തിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു
  • 27/01/2023

സൗദിയില്‍ മരക്കരി കത്തിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു

വ്യാജ പാസ്‍പോർട്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും നൂതന സാങ്കേതിക സംവിധാനം ഒരുക്ക ...
  • 16/01/2023

വ്യാജ പാസ്‍പോർട്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും നൂതന സാങ്കേതിക സംവിധാനം ഒരുക്കി സൗദി

ഹജ്ജ് തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ കൊവിഡ് വാക്സിന്റെ മുഴുവൻ ഡോസുകളും എടുക്കണം
  • 13/01/2023

ഹജ്ജ് തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ കൊവിഡ് വാക്സിന്റെ മുഴുവൻ ഡോസുകളും എടുക്കണം

ഹജ്ജിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നു; പ്രായപ ...
  • 12/01/2023

ഹജ്ജിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നു; പ്രായപരിധിയില്ല, ....

ഹജ് ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷം കൂടെക്കൂട്ടുന്നവരെ ചേർക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹജ്, ഉം ...
  • 10/01/2023

ഹജ് ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷം കൂടെക്കൂട്ടുന്നവരെ ചേർക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രാല ....

സൗദി അറേബ്യയില്‍ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു; റിയാദിലും വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ...
  • 03/01/2023

സൗദി അറേബ്യയില്‍ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു; റിയാദിലും വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി