ദുബായിൽ മാളുകളിൽ പാർക്കിങ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വരുന്നു
  • 27/05/2022

ദുബായിൽ മാളുകളിൽ പാർക്കിങ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വരുന്നു

അബുദാബി റെസ്റ്റോറൻ്റ് അപകടം: പരുക്കേറ്റവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികൾ
  • 27/05/2022

അബുദാബി റെസ്റ്റോറൻ്റ് അപകടം: പരുക്കേറ്റവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികൾ

സ്വദേശിവൽക്കരണ പദ്ധതി ഊർജിതമാക്കി യുഎഇയും: ആശങ്കയിലായി മലയാളികൾ അടക്കമ ...
  • 26/05/2022

സ്വദേശിവൽക്കരണ പദ്ധതി ഊർജിതമാക്കി യുഎഇയും: ആശങ്കയിലായി മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള വിദേശ ....

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും ധാരണയായി
  • 26/05/2022

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും ധാരണയായി

അബുദാബി റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ പൊട്ടിത്തെറി: ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരു മലയാളി കൂ ...
  • 26/05/2022

അബുദാബി റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ പൊട്ടിത്തെറി: ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു

യുഎഇയിൽ കുരങ്ങു പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു
  • 25/05/2022

യുഎഇയിൽ കുരങ്ങു പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു

ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന
  • 25/05/2022

ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന

പ്രസവിച്ച് മിനിറ്റകള്‍ക്കകം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെ ...
  • 24/05/2022

പ്രസവിച്ച് മിനിറ്റകള്‍ക്കകം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സം ....

അബുദാബിയിൽ മലയാളികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റസ്റ്ററന്റിൽ പൊട്ടിത്തെറി; 2 മരണ ...
  • 24/05/2022

അബുദാബിയിൽ മലയാളികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റസ്റ്ററന്റിൽ പൊട്ടിത്തെറി; 2 മരണം, പരുക്കേ ....

ഈ വർഷം ആദ്യപാദത്തിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് യുഎഇയിലെ വിനോദസഞ്ചാര ...
  • 22/05/2022

ഈ വർഷം ആദ്യപാദത്തിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് യുഎഇയിലെ വിനോദസഞ്ചാരമേഖല