ഇന്ത്യ-യു.എ.ഇ. പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടി ഇന്ന് സമാപിക്കും: ദുബായ് ചേംബറിന്റെ ...
  • 25/01/2023

ഇന്ത്യ-യു.എ.ഇ. പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടി ഇന്ന് സമാപിക്കും: ദുബായ് ചേംബറിന്റെ മുംബൈ ഓഫീ ....

ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യ വിപണിയില്‍ സജീവമാകാന്‍ ഇനി വിപ്രോയും
  • 14/01/2023

ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യ വിപണിയില്‍ സജീവമാകാന്‍ ഇനി വിപ്രോയും

ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് യു ...
  • 13/01/2023

ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് യുഎഇ

ദുബൈയില്‍ മദ്യത്തിന് മേല്‍ ചുമത്തിയിരുന്ന 30 ശതമാനം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ന ...
  • 02/01/2023

ദുബൈയില്‍ മദ്യത്തിന് മേല്‍ ചുമത്തിയിരുന്ന 30 ശതമാനം മുനിസിപ്പാലിറ്റി നികുതി എടുത ....

ഇന്ത്യ–യുഎഇ വിമാനയാത്ര: കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് പരിശോധനയില്ല
  • 30/12/2022

ഇന്ത്യ–യുഎഇ വിമാനയാത്ര: കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് പരിശോധനയില്ല

യുഎഇയിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ കവർന്നത് ജോലിയും പണവും; നിരപരാധിത്വം തെളിയിച ...
  • 28/12/2022

യുഎഇയിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ കവർന്നത് ജോലിയും പണവും; നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച് മലയാളി ....

യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍ 40 സ്വദേശികളെ നിയമിച്ചതായി വ്യാജ രേഖയുണ് ...
  • 24/12/2022

യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍ 40 സ്വദേശികളെ നിയമിച്ചതായി വ്യാജ രേഖയുണ്ടാക്കി; ഡയ ....

യുഎഇ ഗോള്‍ഡന്‍ വിസ കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക്; വിഭാഗങ്ങള്‍ പുതുക്കി
  • 22/12/2022

യുഎഇ ഗോള്‍ഡന്‍ വിസ കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക്; വിഭാഗങ്ങള്‍ പുതുക്കി

യുഎഇയിലെ ഈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇനി തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയായി 'മുഖം കാണിച്ചാ ...
  • 20/12/2022

യുഎഇയിലെ ഈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇനി തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയായി 'മുഖം കാണിച്ചാല്‍' മതി

സിറ്റി ക്ലിനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഖൈതാനിൽ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ആരംഭിച്ചു
  • 18/12/2022

സിറ്റി ക്ലിനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഖൈതാനിൽ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ആരംഭിച്ചു