കുവൈത്തുമായുള്ള തൊഴിലാളി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഫിലിപ്പിയൻസ് ശ്രമം
  • 03/10/2023

കുവൈത്തുമായുള്ള തൊഴിലാളി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഫിലിപ്പിയൻസ് ശ്രമം

കൊടും ചൂടിന് ഇന്ന് അവസാനമാകും; കുവൈത്തിൽ ശരത്കാലത്തിന് തുടക്കം
  • 03/10/2023

കൊടും ചൂടിന് ഇന്ന് അവസാനമാകും; കുവൈത്തിൽ ശരത്കാലത്തിന് തുടക്കം

കുടുബവിസയും, സന്ദർശന വിസയും ലഭിക്കുന്നില്ല; ചിലവ് ചുരുക്കി പ്രവാസികൾ ...
  • 02/10/2023

കുടുബവിസയും, സന്ദർശന വിസയും ലഭിക്കുന്നില്ല; ചിലവ് ചുരുക്കി പ്രവാസികൾ

ഹൃദയ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നൃത്താവിഷ്കാരവുമായി മെഡെക്സ് മെഡിക്കൽ കെയ ...
  • 02/10/2023

ഹൃദയ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നൃത്താവിഷ്കാരവുമായി മെഡെക്സ് മെഡിക്കൽ കെയർ

800 പ്രവാസി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
  • 02/10/2023

800 പ്രവാസി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

ലൈസൻസ് ഇല്ല, ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില്‍പ്പന; നിയമലംഘ ...
  • 02/10/2023

ലൈസൻസ് ഇല്ല, ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില്‍പ്പന; നിയമലംഘകര്‍ അറസ്റ ....

അവന്യൂസ് പാലത്തിന്‍റെ തകർച്ച; വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അശ്രദ് ...
  • 02/10/2023

അവന്യൂസ് പാലത്തിന്‍റെ തകർച്ച; വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അശ്രദ്ധ

കുവൈത്തികള്‍ക്കും പ്രവാസികള്‍ക്കുമിടയിൽ കാൻസര്‍ രോഗം കൂടുന്നു
  • 02/10/2023

കുവൈത്തികള്‍ക്കും പ്രവാസികള്‍ക്കുമിടയിൽ കാൻസര്‍ രോഗം കൂടുന്നു

പഴകിയ ഇറച്ചി വിൽപ്പന; കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടി
  • 02/10/2023

പഴകിയ ഇറച്ചി വിൽപ്പന; കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടി

സ്വകാര്യ വസതി ലൈസൻസില്ലാത്ത റെസ്റ്റോറന്‍റാക്കി; മദ്യവും പന്നിയിറച്ചിയു ...
  • 01/10/2023

സ്വകാര്യ വസതി ലൈസൻസില്ലാത്ത റെസ്റ്റോറന്‍റാക്കി; മദ്യവും പന്നിയിറച്ചിയും വിളമ്പി, ....