ബയോമെട്രിക് ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത് 400,000 പേർ
  • 14/04/2024

ബയോമെട്രിക് ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത് 400,000 പേർ

സംയമനം പാലിക്കാനും സംഘർഷ സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കുവൈത്ത്
  • 14/04/2024

സംയമനം പാലിക്കാനും സംഘർഷ സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കുവൈത്ത്

മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ ശക്തമാക്കി കുവൈത ...
  • 14/04/2024

മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ ശക്തമാക്കി കുവൈത്ത്

മംഗഫ് ഹൈവേ സെൻ്ററിന്റെ വിപുലീകരിച്ച ഷോറൂം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു
  • 14/04/2024

മംഗഫ് ഹൈവേ സെൻ്ററിന്റെ വിപുലീകരിച്ച ഷോറൂം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

രാജു സഖറിയാസിന്റെ വിയോഗത്തിൽ തനിമ കുവൈത്ത് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി
  • 14/04/2024

രാജു സഖറിയാസിന്റെ വിയോഗത്തിൽ തനിമ കുവൈത്ത് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

തിങ്കളും ചൊവ്വയും കുവൈത്തിൽ അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥാ; മുന്നറിയിപ്പ്
  • 14/04/2024

തിങ്കളും ചൊവ്വയും കുവൈത്തിൽ അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥാ; മുന്നറിയിപ്പ്

കുവൈത്ത് മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രത്യേക യോഗം; പൗരന്മാരുടെയും പ്രവാസികളുടെയും അ ...
  • 14/04/2024

കുവൈത്ത് മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രത്യേക യോഗം; പൗരന്മാരുടെയും പ്രവാസികളുടെയും അടിസ്ഥാന സേ ....

കുവൈറ്റ് എയർവേയ്‌സ് വിമാനങ്ങൾ പുതിയ റൂട്ടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു
  • 14/04/2024

കുവൈറ്റ് എയർവേയ്‌സ് വിമാനങ്ങൾ പുതിയ റൂട്ടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു

ഭാര്യാഭർത്താക്കൻമാർ ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയം; യുഎസ് പഠനം തള്ളി കുവ ...
  • 14/04/2024

ഭാര്യാഭർത്താക്കൻമാർ ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയം; യുഎസ് പഠനം തള്ളി കുവൈത്തി വിദ​ ....

ഗോസ്കോർ ലേർണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷനും സഹക ...
  • 13/04/2024

ഗോസ്കോർ ലേർണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷനും സഹകരിച്ചുകൊണ് ....