കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നു ,4510 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്,2 മരണം
  • 20/01/2022

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നു ,4510 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്,2 മരണം

കുവൈറ്റ് അമീർ സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായി ജർമ്മനിയിലേക്ക്
  • 20/01/2022

കുവൈറ്റ് അമീർ സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായി ജർമ്മനിയിലേക്ക്

കുവൈറ്റിൽ ഇടുക്കി സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മുലം മരണപ്പെട്ടു
  • 20/01/2022

കുവൈറ്റിൽ ഇടുക്കി സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മുലം മരണപ്പെട്ടു

കർശന വാഹന പരിശോധനയുമായി അധികൃതർ; കണ്ടെത്തിയത് 163 നിയമലംഘനങ്ങൾ
  • 20/01/2022

കർശന വാഹന പരിശോധനയുമായി അധികൃതർ; കണ്ടെത്തിയത് 163 നിയമലംഘനങ്ങൾ

പൊതു പരിപാടികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാൻപവർ അതോറിറ്റി
  • 20/01/2022

പൊതു പരിപാടികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാൻപവർ അതോറിറ്റി

5ജി നെറ്റ്‍വർക്ക് പ്രശ്നം; കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് അ ...
  • 20/01/2022

5ജി നെറ്റ്‍വർക്ക് പ്രശ്നം; കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് അധികതർ

കുവൈത്തിലെ കൊവിഡ് മരണനിരക്ക് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിൽ
  • 20/01/2022

കുവൈത്തിലെ കൊവിഡ് മരണനിരക്ക് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിൽ

ആശുപത്രിയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളിൽ 90 ശതമാനവും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാത ...
  • 20/01/2022

ആശുപത്രിയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളിൽ 90 ശതമാനവും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാത്തവർ‍

ഫർവാനിയയിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ പൂട്ടിച്ചു
  • 19/01/2022

ഫർവാനിയയിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ പൂട്ടിച്ചു

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നു ,4337 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്,1 മരണം
  • 19/01/2022

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നു ,4337 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്,1 മരണം