കുവൈറ്റ് ഫാമിലി, ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ അനുവദിക്കുന്നത് താത്കാലികമായി നിർത് ...
  • 28/06/2022

കുവൈറ്റ് ഫാമിലി, ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ അനുവദിക്കുന്നത് താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു

കുവൈറ്റിൽ എയ്ഡ്‌സ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം സാധാരണ നിലയിൽ ; ആരോഗ്യ മന്ത്രാല ...
  • 27/06/2022

കുവൈറ്റിൽ എയ്ഡ്‌സ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം സാധാരണ നിലയിൽ ; ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

കുവൈറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ ഈദ് അവധിദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
  • 27/06/2022

കുവൈറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ ഈദ് അവധിദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ നാലിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട
  • 27/06/2022

കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ നാലിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട

സാൽമിയ മേഖലയിൽ പരിശോധന; ഹവല്ലി മുനസിപ്പാലിറ്റി ഒരു കഫേ അടപ്പിച്ചു
  • 27/06/2022

സാൽമിയ മേഖലയിൽ പരിശോധന; ഹവല്ലി മുനസിപ്പാലിറ്റി ഒരു കഫേ അടപ്പിച്ചു

രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ കുവൈത്തിൽ കാർ അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത് 711 പേർ
  • 27/06/2022

രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ കുവൈത്തിൽ കാർ അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത് 711 പേർ

മൂന്ന് മില്യൺ നാർക്കോട്ടിക്ക് ​ഗുളികകൾ കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിച ...
  • 27/06/2022

മൂന്ന് മില്യൺ നാർക്കോട്ടിക്ക് ​ഗുളികകൾ കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തു

കുവൈത്തിൽ അവയവ ദാതാക്കൾ ഏറെയും ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് കണക്കുകൾ
  • 27/06/2022

കുവൈത്തിൽ അവയവ ദാതാക്കൾ ഏറെയും ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് കണക്കുകൾ

ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് -കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപ്പൺ ...
  • 27/06/2022

ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് -കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപ്പൺ ഹൗസ് 29ന്

മയക്കുമരുന്നിനോട് ആസക്തി; കുവൈത്തിൽ 327 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായെന്ന് കണക് ...
  • 27/06/2022

മയക്കുമരുന്നിനോട് ആസക്തി; കുവൈത്തിൽ 327 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായെന്ന് കണക്കുകൾ