11 മാസത്തിനിടെ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട 3000 പ്രവാസികളെ നാട ...
  • 06/12/2022

11 മാസത്തിനിടെ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട 3000 പ്രവാസികളെ നാടുകടത്തിയതാ ....

ഈജിപ്ഷ്യൻ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച് ...
  • 06/12/2022

ഈജിപ്ഷ്യൻ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി ആഭ്യ ....

കുവൈത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് ജബ്രിയയിൽ; 37.4 മില്ലീമീറ്റർ
  • 06/12/2022

കുവൈത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് ജബ്രിയയിൽ; 37.4 മില്ലീമീറ്റർ

ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഫീസോ കമ് ...
  • 06/12/2022

ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഫീസോ കമ്മീഷനുകളോ ഈ ....

കനത്ത മഴ; കുവൈത്തിൽ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 174 എമർജൻസി കേസുകൾ ആരോഗ്യമന്ത ...
  • 06/12/2022

കനത്ത മഴ; കുവൈത്തിൽ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 174 എമർജൻസി കേസുകൾ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം കൈക ....

കനത്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പ്; കുവൈത്തിൽ നാളെ സ്‌കൂൾ പ്രവർത്തനം ഉടന്‍ നിശ്ചയി ...
  • 06/12/2022

കനത്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പ്; കുവൈത്തിൽ നാളെ സ്‌കൂൾ പ്രവർത്തനം ഉടന്‍ നിശ്ചയിക്കും

അൽ മുറബാനിയ്യ സീസൺ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും; കൊടും തണുപ്പിലേക്ക് കുവൈറ്റ് ...
  • 06/12/2022

അൽ മുറബാനിയ്യ സീസൺ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും; കൊടും തണുപ്പിലേക്ക് കുവൈറ്റ്

മസ്സാജ് സെന്ററിൽ അനാശാസ്യം; കുവൈത്തിൽ 18 പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ
  • 06/12/2022

മസ്സാജ് സെന്ററിൽ അനാശാസ്യം; കുവൈത്തിൽ 18 പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ

കുവൈത്തിലെ ആദ്യത്തെ മിനി-റോബോട്ട് ബൈപാസ് സർജറി വിജയം
  • 06/12/2022

കുവൈത്തിലെ ആദ്യത്തെ മിനി-റോബോട്ട് ബൈപാസ് സർജറി വിജയം

ആപ്പിൾ പേ; ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും തയാറായതായി കെ നെറ്റ ...
  • 06/12/2022

ആപ്പിൾ പേ; ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും തയാറായതായി കെ നെറ്റ്