കുവൈത്തിൽ 39 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് ,43 പേർക്ക് രോഗമുക്തി
  • 16/10/2021

കുവൈത്തിൽ 39 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് ,43 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

ട്രാഫിക് തിരക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു; നടപടികള്‍ ശക്തമാക്കി ആഭ്യന്തര മ ...
  • 16/10/2021

ട്രാഫിക് തിരക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു; നടപടികള്‍ ശക്തമാക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ....

അഞ്ച് പുതിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടെ ആരംഭിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
  • 16/10/2021

അഞ്ച് പുതിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടെ ആരംഭിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

സ്മാര്‍ട്ട് മീറ്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാമ്പയിന്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതായി വൈ ...
  • 16/10/2021

സ്മാര്‍ട്ട് മീറ്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാമ്പയിന്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതായി വൈദ്യുതി മന് ....

വ്യാജ മദ്യ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും മൂന്ന് ഏഷ്യക്കാർ അറസ്റ്റിൽ
  • 16/10/2021

വ്യാജ മദ്യ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും മൂന്ന് ഏഷ്യക്കാർ അറസ്റ്റിൽ

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മന്ത്രാലയങ്ങളോട് ചെലവ് ചുരുക്കാൻ കുവൈറ്റ് ...
  • 16/10/2021

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മന്ത്രാലയങ്ങളോട് ചെലവ് ചുരുക്കാൻ കുവൈറ്റ് ധനകാര്യ മ ....

സൗദി അറേബ്യയെയും യുഎഇയെയും ബന്ധപ്പിക്കുന്ന അതിവേ​ഗ ട്രെയിനുകൾ അടുത്ത ...
  • 16/10/2021

സൗദി അറേബ്യയെയും യുഎഇയെയും ബന്ധപ്പിക്കുന്ന അതിവേ​ഗ ട്രെയിനുകൾ അടുത്ത വർഷം അവസാന ....

പാസ്പോർട്ടിലെയും വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേറ്റിലെയും പേര് വ്യത്യാസം; കുവൈ ...
  • 16/10/2021

പാസ്പോർട്ടിലെയും വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേറ്റിലെയും പേര് വ്യത്യാസം; കുവൈത്തിൽ യാത് ....

കുവൈത്തിൽ 30 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് ,48 പേർക്ക് രോഗമുക്തി
  • 15/10/2021

കുവൈത്തിൽ 30 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് ,48 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

സീസണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനൊപ്പം "കോവിഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസും സ്വീകരിച്ച് ആരോഗ് ...
  • 15/10/2021

സീസണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനൊപ്പം "കോവിഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസും സ്വീകരിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാല ....