കുവൈത്തിവൽക്കരണം തുടർന്ന് മന്ത്രാലയങ്ങൾ; 283 പ്രവാസിജീവനക്കാരെ പിരിച്ച ...
  • 30/11/2023

കുവൈത്തിവൽക്കരണം തുടർന്ന് മന്ത്രാലയങ്ങൾ; 283 പ്രവാസിജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

ജഹ്‌റയിൽ വ്യാജ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന; സ്റ്റോറുകളും വെയർഹൗസും പൂട്ടി
  • 30/11/2023

ജഹ്‌റയിൽ വ്യാജ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന; സ്റ്റോറുകളും വെയർഹൗസും പൂട്ടി

വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകിയാൽ കടുത്ത നടപടിയെന്ന് കുവൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയത ...
  • 30/11/2023

വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകിയാൽ കടുത്ത നടപടിയെന്ന് കുവൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മു ....

വ്യാജ ചികിത്സ നൽകി പണം തട്ടി; ഫാർമസിസ്റ്റിന് 4,000 ദിനാർ പിഴ
  • 30/11/2023

വ്യാജ ചികിത്സ നൽകി പണം തട്ടി; ഫാർമസിസ്റ്റിന് 4,000 ദിനാർ പിഴ

കുവൈത്തിൽ കുക്കുംബറിന് വില കുത്തനെ ഉയർന്നു; കാരണം
  • 30/11/2023

കുവൈത്തിൽ കുക്കുംബറിന് വില കുത്തനെ ഉയർന്നു; കാരണം

കുവൈറ്റ് കൊടും തണുപ്പിലേക്ക്
  • 30/11/2023

കുവൈറ്റ് കൊടും തണുപ്പിലേക്ക്

വേൾഡ് എക്‌സ്‌പോ 2030 ആതിഥേയത്വം സ്വന്തമാക്കിയ സൗദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് കുവൈ ...
  • 29/11/2023

വേൾഡ് എക്‌സ്‌പോ 2030 ആതിഥേയത്വം സ്വന്തമാക്കിയ സൗദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് കുവൈത്ത്

കുവൈറ്റ് അമീറിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം; അമീരി ദിവാൻ
  • 29/11/2023

കുവൈറ്റ് അമീറിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം; അമീരി ദിവാൻ

കുവൈത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ: നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഇടിവ്
  • 29/11/2023

കുവൈത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ: നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഇടിവ്

2,000 ലിറ്റർ മദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത് കുവൈറ്റ് കസ്റ്റംസ്
  • 29/11/2023

2,000 ലിറ്റർ മദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത് കുവൈറ്റ് കസ്റ്റംസ്