ചികിത്സക്കായി നാട്ടിൽ പോയ തൃശൂർ സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.
  • 30/05/2024

ചികിത്സക്കായി നാട്ടിൽ പോയ തൃശൂർ സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈത്തിലെ സ്ട്രീറ്റുകൾക്ക് പേരുകൾക്ക് പകരം നമ്പർ; ചർച്ച തുടരുന്നു
  • 30/05/2024

കുവൈത്തിലെ സ്ട്രീറ്റുകൾക്ക് പേരുകൾക്ക് പകരം നമ്പർ; ചർച്ച തുടരുന്നു

റെസിഡൻസി നിയമ ലംഘകരെ നേരിടാൻ പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് കുവൈത്ത്
  • 30/05/2024

റെസിഡൻസി നിയമ ലംഘകരെ നേരിടാൻ പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് കുവൈത്ത്

ഭവനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാടക ക്യാപിറ്റൽ, ഹവല്ലി ​ഗവർണറേറ്റുകളിൽ
  • 30/05/2024

ഭവനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാടക ക്യാപിറ്റൽ, ഹവല്ലി ​ഗവർണറേറ്റുകളിൽ

കുവൈത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പ്; അൽ സൂർ റിഫൈനറയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക് ...
  • 30/05/2024

കുവൈത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പ്; അൽ സൂർ റിഫൈനറയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി

പ്രവാസികളോട് കൈക്കൂലി ചോദിച്ചെന്ന ഗുരുതര ആരോപണം; പോലീസുകാരൻ കസ്റ്റഡ‍ിയ ...
  • 29/05/2024

പ്രവാസികളോട് കൈക്കൂലി ചോദിച്ചെന്ന ഗുരുതര ആരോപണം; പോലീസുകാരൻ കസ്റ്റഡ‍ിയിൽ

നിരോധിത ച്യൂയിംഗ് പുകയില പിടികൂടി കുവൈറ്റ് കസ്റ്റംസ്
  • 29/05/2024

നിരോധിത ച്യൂയിംഗ് പുകയില പിടികൂടി കുവൈറ്റ് കസ്റ്റംസ്

വേനൽക്കാലത്ത് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനുമായി ഫ ...
  • 29/05/2024

വേനൽക്കാലത്ത് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനുമായി ഫയർഫോഴ്സ്

നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകൾ; വ്യാജ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയ ...
  • 29/05/2024

നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകൾ; വ്യാജ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ്

കുവൈത്തിൽ പാരാഗ്ലൈഡിംഗും സ്‌പോർട്‌സ് ഫ്‌ളൈയിംഗും നിരോധിച്ചു
  • 29/05/2024

കുവൈത്തിൽ പാരാഗ്ലൈഡിംഗും സ്‌പോർട്‌സ് ഫ്‌ളൈയിംഗും നിരോധിച്ചു