കുവൈത്തിൽ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച അൽ ദറാൻ സീസണിന്റെ തുടക്കം; മുന്നറിയിപ്പ്
  • 13/04/2024

കുവൈത്തിൽ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച അൽ ദറാൻ സീസണിന്റെ തുടക്കം; മുന്നറിയിപ്പ്

ഹോം ലഗേജ് ഡെലിവറി സേവനം ആരംഭിച്ച് കുവൈത്ത് എയർവേയ്സ്
  • 13/04/2024

ഹോം ലഗേജ് ഡെലിവറി സേവനം ആരംഭിച്ച് കുവൈത്ത് എയർവേയ്സ്

ക്രമസമാധാന നിയമങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ആഹ്വ ...
  • 13/04/2024

ക്രമസമാധാന നിയമങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം

കുവൈറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നീട്ടി അമീരി ഉത്തരവ്
  • 13/04/2024

കുവൈറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നീട്ടി അമീരി ഉത്തരവ്

ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ ഗാസയിലെ 10,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാംസം വിതരണം ചെയ്‌ത്‌ കുവൈ ...
  • 13/04/2024

ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ ഗാസയിലെ 10,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാംസം വിതരണം ചെയ്‌ത്‌ കുവൈറ്റ്

റെക്കോര്‍ഡ് വില; സ്വര്‍ണം വാങ്ങണോ വില്‍ക്കണോ, ചിന്തിച്ച് കുവൈത്തികൾ
  • 13/04/2024

റെക്കോര്‍ഡ് വില; സ്വര്‍ണം വാങ്ങണോ വില്‍ക്കണോ, ചിന്തിച്ച് കുവൈത്തികൾ

പ്രതിവർഷം 850ൽ അധികം പേർക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകി കാൻസർ കുവൈറ്റ് പേഷ്യന്റ്സ് ...
  • 12/04/2024

പ്രതിവർഷം 850ൽ അധികം പേർക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകി കാൻസർ കുവൈറ്റ് പേഷ്യന്റ്സ് ഫണ്ട്

ഈദ് അവധി ചെലവഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ആകർഷകം; കുവൈത്തിലെ പാർക്കുകൾ ആസ്വദിച്ച് ക ...
  • 12/04/2024

ഈദ് അവധി ചെലവഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ആകർഷകം; കുവൈത്തിലെ പാർക്കുകൾ ആസ്വദിച്ച് കുടുംബങ്ങൾ

കുവൈറ്റ് വ്യോമയാന സംവിധാനത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തെ പ്രശംസിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത ...
  • 12/04/2024

കുവൈറ്റ് വ്യോമയാന സംവിധാനത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തെ പ്രശംസിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി

ഒരാഴ്ചക്കിടെ കണ്ടെത്തിയത് 21,858 നിയമലംഘനങ്ങൾ; 130 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടു ...
  • 11/04/2024

ഒരാഴ്ചക്കിടെ കണ്ടെത്തിയത് 21,858 നിയമലംഘനങ്ങൾ; 130 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു