പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഗർഭച്ഛിദ്രം അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ടെന് ...
  • 07/12/2022

പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഗർഭച്ഛിദ്രം അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ടെന്ന് കുവൈത്ത ....

കുവൈത്തിൽ മരുന്നുകൾക്ക് ക്ഷാമം; ബജറ്റ് വര്‍ധിപ്പിക്കണണെന്ന് ആവശ്യം ഉയ ...
  • 07/12/2022

കുവൈത്തിൽ മരുന്നുകൾക്ക് ക്ഷാമം; ബജറ്റ് വര്‍ധിപ്പിക്കണണെന്ന് ആവശ്യം ഉയരുന്നു

ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡോ. ആദർശ് സ്വൈക ജലീബ് അൽ ഷുവൈഖിലെ സിപിവി ഔട്ട്‌സോഴ്‌ ...
  • 07/12/2022

ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡോ. ആദർശ് സ്വൈക ജലീബ് അൽ ഷുവൈഖിലെ സിപിവി ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് സെന് ....

കുവൈത്തിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വാർഷിക ശമ്പളത്തിൽ 50 ദിനാർ വർധന ഉൾപ്പെടുത് ...
  • 07/12/2022

കുവൈത്തിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വാർഷിക ശമ്പളത്തിൽ 50 ദിനാർ വർധന ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് റദ ....

ടൂറിസത്തിൽ സൗദിയുടെ കുതിപ്പ്; ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തുന്നത് കുവൈത്തികൾ
  • 07/12/2022

ടൂറിസത്തിൽ സൗദിയുടെ കുതിപ്പ്; ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തുന്നത് കുവൈത്തികൾ

കാലാവസ്ഥ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കുവൈറ്റ് ആരോ​ഗ്യ മന്ത ...
  • 07/12/2022

കാലാവസ്ഥ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കുവൈറ്റ് ആരോ​ഗ്യ മന്ത്രാലയം

അഞ്ച് ദിനാറിന്‌ കാർഡിയാക് പാക്കേജുമായി ഫർവാനിയ ബദ്ർ അൽ സമ മെഡിക്കൽ സെന ...
  • 07/12/2022

അഞ്ച് ദിനാറിന്‌ കാർഡിയാക് പാക്കേജുമായി ഫർവാനിയ ബദ്ർ അൽ സമ മെഡിക്കൽ സെന്റര്

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു
  • 07/12/2022

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു

കുവൈത്തിൽ ബുധനാഴ്ചവരെ മഴ തുടരും; മധ്യ, തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനക്കുമെന്ന ...
  • 07/12/2022

കുവൈത്തിൽ ബുധനാഴ്ചവരെ മഴ തുടരും; മധ്യ, തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ ....

വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയത്തിലെ കുവൈത്തിവത്കരണം 97 ശതാമനത്തിലെത്തി
  • 07/12/2022

വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയത്തിലെ കുവൈത്തിവത്കരണം 97 ശതാമനത്തിലെത്തി