ഒമരിയയില്‍ പ്രവാസി ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൾ അറസ്റ്റിൽ; മൃതദേഹം ആശുപത് ...
  • 24/09/2023

ഒമരിയയില്‍ പ്രവാസി ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൾ അറസ്റ്റിൽ; മൃതദേഹം ആശുപത്രിക്ക് മുന ....

കുവൈത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കടുത്ത നടപടി
  • 24/09/2023

കുവൈത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കടുത്ത നടപടി

ഒരാഴ്ച നീണ്ട പരിശോധന; കുവൈത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത് 215 പേർ
  • 24/09/2023

ഒരാഴ്ച നീണ്ട പരിശോധന; കുവൈത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത് 215 പേർ

മെഡക്സ് മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് സേവനങ്ങൾ ഇനി വാട്സ്ആപ് ചാനലിലും
  • 24/09/2023

മെഡക്സ് മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് സേവനങ്ങൾ ഇനി വാട്സ്ആപ് ചാനലിലും

ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോലി സമയം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സർക്കാർ ഏജൻസിയായി കുവൈറ ...
  • 24/09/2023

ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോലി സമയം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സർക്കാർ ഏജൻസിയായി കുവൈറ്റ് മാൻപവ ....

ഫര്‍വാനിയയിൽ മദ്യ ഫാക്ടറി; അഞ്ച് പേര്‍ അറസ്റ്റിൽ
  • 24/09/2023

ഫര്‍വാനിയയിൽ മദ്യ ഫാക്ടറി; അഞ്ച് പേര്‍ അറസ്റ്റിൽ

കുവൈത്തിൽ ആടുമോഷണം തുടരുന്നു; അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു
  • 24/09/2023

കുവൈത്തിൽ ആടുമോഷണം തുടരുന്നു; അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു

നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് കുവൈത്തിൽ സൈറൺ മുഴങ്ങും
  • 24/09/2023

നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് കുവൈത്തിൽ സൈറൺ മുഴങ്ങും

കുവൈത്തിൽ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി
  • 24/09/2023

കുവൈത്തിൽ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി

സാൽമിയ മേഖലയിൽ ബാച്ചിലര്‍മാരുടെ താമസം; രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിൽനിന്ന് പൂർണ്ണ ...
  • 24/09/2023

സാൽമിയ മേഖലയിൽ ബാച്ചിലര്‍മാരുടെ താമസം; രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവ ....