കുവൈത്ത് വീമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ തുടരും.
  • 11/10/2021

കുവൈത്ത് വീമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ തുടരും.

വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഡീപോര്‍ട്ടേഷന്‍ സെല്‍ തുറക്കുന്നു
  • 11/10/2021

വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഡീപോര്‍ട്ടേഷന്‍ സെല്‍ തുറക്കുന്നു

വിദേശികളുടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ...
  • 11/10/2021

വിദേശികളുടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആഭ്യന്തര ....

ഏറ്റവും ശക്തമായ പാസ്പോര്‍ട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍; അറബ് ലോകത്ത് മൂന്നാമത് ക ...
  • 11/10/2021

ഏറ്റവും ശക്തമായ പാസ്പോര്‍ട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍; അറബ് ലോകത്ത് മൂന്നാമത് കുവൈത്ത്

ജീവനക്കാർക്കായി പുതുതായി 159 വീടുകൾ പണി കഴിപ്പിച്ച് കുവൈത്ത് ഓയിൽ കമ്പ ...
  • 11/10/2021

ജീവനക്കാർക്കായി പുതുതായി 159 വീടുകൾ പണി കഴിപ്പിച്ച് കുവൈത്ത് ഓയിൽ കമ്പനി

സ്തനാർബുദം കുവൈത്തിലെ സ്ത്രീകളില്‍ കൂടുന്നതായി പഠനം.
  • 10/10/2021

സ്തനാർബുദം കുവൈത്തിലെ സ്ത്രീകളില്‍ കൂടുന്നതായി പഠനം.

കുവൈത്ത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി
  • 10/10/2021

കുവൈത്ത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി

കുവൈത്തിൽ 31 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് ,35 പേർക്ക് രോഗമുക്തി
  • 10/10/2021

കുവൈത്തിൽ 31 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് ,35 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

60 വയസ്സ്: നാട്ടിലേക്ക് പോയ പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ വിസയിൽ മടങ്ങിവരാം
  • 10/10/2021

60 വയസ്സ്: നാട്ടിലേക്ക് പോയ പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ വിസയിൽ മടങ്ങിവരാം

60 വയസ് പിന്നിട്ടവരുടെ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് പുതുക്കി നല്‍കേണ്ടെന്ന തീര ...
  • 10/10/2021

60 വയസ് പിന്നിട്ടവരുടെ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് പുതുക്കി നല്‍കേണ്ടെന്ന തീരുമാനം ഈ ആഴ ....