ഈ വർഷം കുവൈത്തിൽ എത്തിയത് 148,000 പേർ; മു‌ടൽ മഞ്ഞ് മൂലം 11 വിമാന സർവ് ...
  • 14/01/2022

ഈ വർഷം കുവൈത്തിൽ എത്തിയത് 148,000 പേർ; മു‌ടൽ മഞ്ഞ് മൂലം 11 വിമാന സർവ്വീസുകൾ തിര ....

കെ‌എൻ‌പി‌സി; അഹമ്മദിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ രണ്ട് പ്രവാസികൾ മരണപ്പെട ...
  • 14/01/2022

കെ‌എൻ‌പി‌സി; അഹമ്മദിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ രണ്ട് പ്രവാസികൾ മരണപ്പെട്ടു, 5 പേർ ....

മൂടൽമഞ്ഞ്; യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നവര്‍ക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ആവശ്യമി ...
  • 14/01/2022

മൂടൽമഞ്ഞ്; യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നവര്‍ക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഡ ....

മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ 2021-ൽ 866 പ്രവാസികളെ കുവൈത്തിൽ ...
  • 14/01/2022

മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ 2021-ൽ 866 പ്രവാസികളെ കുവൈത്തിൽനിന്ന് നാട ....

കൊവി‍ഡ്; സർക്കാർ ഏജൻസികളിലെ അപ്പോയിൻമെന്റുകൾക്ക് വൻ തിരക്ക്
  • 14/01/2022

കൊവി‍ഡ്; സർക്കാർ ഏജൻസികളിലെ അപ്പോയിൻമെന്റുകൾക്ക് വൻ തിരക്ക്

കാലാവസ്ഥ; ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
  • 14/01/2022

കാലാവസ്ഥ; ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.

കുവൈത്തിന്റെ ഭാവി കരാറുകളിൽ സൈക്കിൾ യാത്രികർക്കായി പ്രത്യേക പാത; പഠനത് ...
  • 14/01/2022

കുവൈത്തിന്റെ ഭാവി കരാറുകളിൽ സൈക്കിൾ യാത്രികർക്കായി പ്രത്യേക പാത; പഠനത്തിന് നിർദേ ....

മൂടൽമഞ്ഞ്: റദ്ദാക്കപ്പെട്ട വിമാന സർവ്വീസിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ക്വറന്റൈനില ...
  • 14/01/2022

മൂടൽമഞ്ഞ്: റദ്ദാക്കപ്പെട്ട വിമാന സർവ്വീസിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ക്വറന്റൈനില്ല

ഹെറോയിൻ കൈവശം വച്ച കേസ്; തടവുകാരനെ വെറുതെ വിട്ട വിധ അപ്പീൽ കോടതി ശരിവെ ...
  • 13/01/2022

ഹെറോയിൻ കൈവശം വച്ച കേസ്; തടവുകാരനെ വെറുതെ വിട്ട വിധ അപ്പീൽ കോടതി ശരിവെച്ചു

വിമാനത്താവളം അടയ്ക്കുന്നതും സ്കൂളുകൾ ഓൺലൈനാക്കുന്നതും അടഞ്ഞ അധ്യായമെന് ...
  • 13/01/2022

വിമാനത്താവളം അടയ്ക്കുന്നതും സ്കൂളുകൾ ഓൺലൈനാക്കുന്നതും അടഞ്ഞ അധ്യായമെന്ന് ഉപപ്രധാ ....