കുവൈത്തിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ രാജ്യം ...
  • 21/03/2023

കുവൈത്തിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ രാജ്യം വിട്ടത് 6 ....

20 ലധികം രാജ്യങ്ങളിലും കുവൈത്തിലും ഇഫ്താർ വിരുന്ന് നൽകാൻ നജാത്ത് ചാരി ...
  • 21/03/2023

20 ലധികം രാജ്യങ്ങളിലും കുവൈത്തിലും ഇഫ്താർ വിരുന്ന് നൽകാൻ നജാത്ത് ചാരിറ്റബിൾ അസോ ....

റമദാൻ; കുവൈത്തിൽ പതിവുപോലെ തയ്യൽക്കാരുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷം, പ്രതിസന്ധി
  • 21/03/2023

റമദാൻ; കുവൈത്തിൽ പതിവുപോലെ തയ്യൽക്കാരുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷം, പ്രതിസന്ധി

മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് സംഘങ്ങൾ പ്രതിവർഷം ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപം നടത്തു ...
  • 21/03/2023

മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് സംഘങ്ങൾ പ്രതിവർഷം ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു; കുവൈ ....

മാസം തികയാതെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നവജാതശിശുക്കൾക്കുമായി ലേബർ തെറാപ്പിയ ...
  • 21/03/2023

മാസം തികയാതെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നവജാതശിശുക്കൾക്കുമായി ലേബർ തെറാപ്പിയുമായി കുവൈ ....

നാളെ ഉച്ചവരെ കുവൈത്തിൽ പൊടിക്കാറ്റിനും മഴക്കും സാധ്യത
  • 20/03/2023

നാളെ ഉച്ചവരെ കുവൈത്തിൽ പൊടിക്കാറ്റിനും മഴക്കും സാധ്യത

സുഹൃത്തിനെകൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പോലിസിലിൽ കീഴടങ്ങി; അന്യോഷണം ആരംഭിച്ച് ക ...
  • 20/03/2023

സുഹൃത്തിനെകൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പോലിസിലിൽ കീഴടങ്ങി; അന്യോഷണം ആരംഭിച്ച് കുവൈത്ത് പോ ....

റമദാൻ മാസത്തിലെ സ്കൂൾ സമയം പ്രഖ്യാപിച്ച് കുവൈറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാല ...
  • 20/03/2023

റമദാൻ മാസത്തിലെ സ്കൂൾ സമയം പ്രഖ്യാപിച്ച് കുവൈറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം

കുവൈത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വലിയ അളവിലുള്ള റേഷൻ ഭക്ഷ്യവസ് ...
  • 20/03/2023

കുവൈത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വലിയ അളവിലുള്ള റേഷൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിട ....

കുവൈത്ത് ഓയിൽ; രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് എണ്ണ ചോർച്ച
  • 20/03/2023

കുവൈത്ത് ഓയിൽ; രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് എണ്ണ ചോർച്ച