ഗള്‍ഫില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും പിസിആർ നെഗറ് ...
  • 18/02/2021

ഗള്‍ഫില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും പിസിആർ നെഗറ്റീവ് റിപ്പ ....

ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
  • 18/02/2021

ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരുടെ നേരിട്ടുള്ള യാത്രാവിലക്ക് ...
  • 18/02/2021

ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരുടെ നേരിട്ടുള്ള യാത്രാവിലക്ക് കുവൈത്ത്‌ ....

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ വർദ്ധനവ് തുടരുന്നു, 1017 പേർക്കുകൂടി കോവി ...
  • 17/02/2021

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ വർദ്ധനവ് തുടരുന്നു, 1017 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്.

കുവൈത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 334 ഇന്ത്യക്കാർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മ ...
  • 17/02/2021

കുവൈത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 334 ഇന്ത്യക്കാർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടത ....

കുവൈത്തില്‍ സ്കൂളുകള്‍ തുറക്കുവാന്‍ വൈകും
  • 17/02/2021

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്കൂളുകള്‍ തുറക്കുന്നത് ഇനിയും വൈകാന്‍ സാ ....

ചികിത്സാ പിഴവ് : പ്രവാസി യുവതിക്ക് ഇരുപതിനായിരം ദിനാർ നഷ്ടപരിഹാരം വിധി ...
  • 17/02/2021

ചികിത്സാ പിഴവ് : പ്രവാസി യുവതിക്ക് ഇരുപതിനായിരം ദിനാർ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച് കോടതി ....

കുവൈറ്റിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം; മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം.
  • 17/02/2021

കുവൈറ്റിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം; മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം.

2020 ൽ 10,000 പേരെ കുവൈത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
  • 17/02/2021

2020 ൽ 10,000 പേരെ കുവൈത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

പ്രാവാസികൾക്ക് കുവൈത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഫെബ്രുവരി 21മുതൽ, കാത്തിരിക്കുന ...
  • 17/02/2021

പ്രാവാസികൾക്ക് കുവൈത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഫെബ്രുവരി 21മുതൽ, കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുമാ ....