ആറ് മാസത്തിനിടെ കുവൈത്തിൽനിന്ന് നാടുകടത്തിയത് പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ പ ...
  • 24/06/2022

ആറ് മാസത്തിനിടെ കുവൈത്തിൽനിന്ന് നാടുകടത്തിയത് പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ പ്രവാസികളെ

കുവൈത്തിൽ ഇനി K- BUS
  • 24/06/2022

കുവൈത്തിൽ ഇനി K- BUS

ആറ് മാസത്തിനിടെ ജാബർ ആശുപത്രിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് 1,100 ശസ്ത്രക്രിയകൾ
  • 23/06/2022

ആറ് മാസത്തിനിടെ ജാബർ ആശുപത്രിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് 1,100 ശസ്ത്രക്രിയകൾ

ഉച്ചജോലി വിലക്ക് പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം; നിയമലംഘനം അനുവദിക്കില ...
  • 23/06/2022

ഉച്ചജോലി വിലക്ക് പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം; നിയമലംഘനം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കു ....

ഇന്ത്യൻ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജം? ...
  • 23/06/2022

ഇന്ത്യൻ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജം? ചോദ്യവുമായ ....

ബേസ്‌മെന്റുകൾ വെയർഹൗസുകളായി ഉപയോ​ഗിക്കരുത്; കുവൈത്തിൽ പരിശോധന ശക്തമാക് ...
  • 23/06/2022

ബേസ്‌മെന്റുകൾ വെയർഹൗസുകളായി ഉപയോ​ഗിക്കരുത്; കുവൈത്തിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നു

കുവൈത്ത് എയർവേയ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക്ചെയ്തു; വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടില ...
  • 23/06/2022

കുവൈത്ത് എയർവേയ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക്ചെയ്തു; വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടില്ലെന്ന് സ് ....

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ വർധിക്കുന്നു; പ്രതിദിനം 500 കേസുകൾ
  • 22/06/2022

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ വർധിക്കുന്നു; പ്രതിദിനം 500 കേസുകൾ

കുവൈറ്റ് പാർലിമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു
  • 22/06/2022

കുവൈറ്റ് പാർലിമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു

കുവൈത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേനിന് ലണ്ടൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഹണി കോംപറ്റീഷനിൽ ...
  • 22/06/2022

കുവൈത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേനിന് ലണ്ടൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഹണി കോംപറ്റീഷനിൽ സ്വർണ മെഡൽ