ഇറ്റലിയിലെ സ്വകാര്യ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി കുവൈറ്റ് അമീർ തിരിച്ചെത്തി
  • 19/03/2023

ഇറ്റലിയിലെ സ്വകാര്യ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി കുവൈറ്റ് അമീർ തിരിച്ചെത്തി

കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി 'ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ' സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 19/03/2023

കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി 'ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ' സംഘടിപ്പിച്ചു

കമ്പനികളിലെ പ്രവാസികള്‍ക്കുള്ള ഉടമസ്ഥത; ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 18 പ്രകാരമുള്ള ...
  • 19/03/2023

കമ്പനികളിലെ പ്രവാസികള്‍ക്കുള്ള ഉടമസ്ഥത; ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 18 പ്രകാരമുള്ളവര്‍ക്ക് അ ....

റമദാൻ ; ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോലി സമയം ക്രമീകരിച്ചു
  • 19/03/2023

റമദാൻ ; ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോലി സമയം ക്രമീകരിച്ചു

കുവൈറ്റ് കോടതി 2022 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കി, പിരിച്ചുവിട് ...
  • 19/03/2023

കുവൈറ്റ് കോടതി 2022 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കി, പിരിച്ചുവിട്ട പാർലമെന് ....

കാലാവസ്ഥാ: കുവൈത്തിൽ ഇന്ന് ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
  • 19/03/2023

കാലാവസ്ഥാ: കുവൈത്തിൽ ഇന്ന് ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ; കുവൈത്തിൽ സ്മാർട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ ...
  • 19/03/2023

പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ; കുവൈത്തിൽ സ്മാർട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപ്പാക് ....

കുവൈത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ; ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാം
  • 18/03/2023

കുവൈത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ; ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാം

കുവൈത്തിലേക്ക് 18 കിലോ ഹാഷിഷ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പൗരൻ സൗദിയില്‍ ...
  • 18/03/2023

കുവൈത്തിലേക്ക് 18 കിലോ ഹാഷിഷ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പൗരൻ സൗദിയില്‍ പിടിയില്‍

കാർ മരത്തിലിടിച്ച് കുവൈത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു
  • 18/03/2023

കാർ മരത്തിലിടിച്ച് കുവൈത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു