കുവൈറ്റിൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ 370 പേർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു
  • 03/12/2022

കുവൈറ്റിൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ 370 പേർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു

കുവൈത്തിലെ പുതിയ മെറ്റേണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രോജക്റ്റ്: നിർമ്മാണ പുരോ​ഗത ...
  • 03/12/2022

കുവൈത്തിലെ പുതിയ മെറ്റേണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രോജക്റ്റ്: നിർമ്മാണ പുരോ​ഗതി വിലയിരുത ....

ജല അതിർത്തി ലംഘിച്ച ഇറാഖി നാവിക കപ്പലുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഇറാഖിനോട് കു ...
  • 03/12/2022

ജല അതിർത്തി ലംഘിച്ച ഇറാഖി നാവിക കപ്പലുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഇറാഖിനോട് കുവൈത്ത്

കാർഗോ പദ്ധതി, കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേ; കാലതാമസത്തിനെതിരെ സർക് ...
  • 03/12/2022

കാർഗോ പദ്ധതി, കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേ; കാലതാമസത്തിനെതിരെ സർക്കാർ റിപ്പോ ....

കുവൈത്തിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് ​ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ വലിയ ഒഴുക്ക്
  • 02/12/2022

കുവൈത്തിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് ​ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ വലിയ ഒഴുക്ക്

കുവൈത്തിൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ 1,700ലധികം സൂപ്പർവൈസറി തസ്തികളിൽ ഒഴിവ്
  • 02/12/2022

കുവൈത്തിൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ 1,700ലധികം സൂപ്പർവൈസറി തസ്തികളിൽ ഒഴിവ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫാൽക്കൺ പരിശീലകരായി കുവൈത്തികൾ
  • 01/12/2022

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫാൽക്കൺ പരിശീലകരായി കുവൈത്തികൾ

വിന്റർ വണ്ടർലാൻഡ് കുവൈത്തിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാനപതി
  • 01/12/2022

വിന്റർ വണ്ടർലാൻഡ് കുവൈത്തിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാനപതി

കുവൈറ്റ് ആരോ​ഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ലബോറട്ടറികളിലും ആശുപത്രികളിലും തൈറോയി ...
  • 01/12/2022

കുവൈറ്റ് ആരോ​ഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ലബോറട്ടറികളിലും ആശുപത്രികളിലും തൈറോയിഡ് പരിശോധന ....

ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തിയിൽ കുവൈത്ത് ആഗോളതലത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത്
  • 01/12/2022

ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തിയിൽ കുവൈത്ത് ആഗോളതലത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത്