നാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞു; കുവൈത്തിൽ നിയമ ലംഘകർക്കായുള്ള സുരക്ഷാ ...
  • 12/10/2021

നാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞു; കുവൈത്തിൽ നിയമ ലംഘകർക്കായുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ....

സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന വലിയ ബോണസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിർത്ത ...
  • 12/10/2021

സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന വലിയ ബോണസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിർത്താന്‍ ശുപാര ....

കുവൈത്തിൽ പ്രവാസി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിക്കും.
  • 12/10/2021

കുവൈത്തിൽ പ്രവാസി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിക്കും.

ഇന്ത്യയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സജീവമാകുന്നു; ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാ ...
  • 11/10/2021

ഇന്ത്യയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സജീവമാകുന്നു; ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരുടേയും ഏജ ....

കുവൈത്തിൽ 42 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് ,44 പേർക്ക് രോഗമുക്തി
  • 11/10/2021

കുവൈത്തിൽ 42 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് ,44 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

കുവൈത്തിൽ സ്കൂളുകൾ തുറന്നതിനുശേഷം പെട്രോളിന്റെ പ്രതിദിന ഉപഭോഗം 13 ദശലക ...
  • 11/10/2021

കുവൈത്തിൽ സ്കൂളുകൾ തുറന്നതിനുശേഷം പെട്രോളിന്റെ പ്രതിദിന ഉപഭോഗം 13 ദശലക്ഷം ലിറ്ററ ....

കുവൈത്തില്‍ വിനോദ പരിപാടികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു
  • 11/10/2021

കുവൈത്തില്‍ വിനോദ പരിപാടികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു

രാജ്യത്ത് എണ്ണയുടെ പ്രതിദിനം ഉപഭോഗം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.
  • 11/10/2021

രാജ്യത്ത് എണ്ണയുടെ പ്രതിദിനം ഉപഭോഗം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

രോഗിക്ക് നൽകിയ കേക്കിനുള്ളിൽ സ്പ്രിങ്; അന്യോഷണത്തിനുത്തരവിട്ട് മന്ത്രാ ...
  • 11/10/2021

രോഗിക്ക് നൽകിയ കേക്കിനുള്ളിൽ സ്പ്രിങ്; അന്യോഷണത്തിനുത്തരവിട്ട് മന്ത്രാലയം.

60 വയസ് പിന്നിട്ട പ്രവാസികളുടെ റെസിഡന്‍സി പുതുക്കല്‍; 'ഫത്വ' തീരുമാനം ...
  • 11/10/2021

60 വയസ് പിന്നിട്ട പ്രവാസികളുടെ റെസിഡന്‍സി പുതുക്കല്‍; 'ഫത്വ' തീരുമാനം നടപ്പിലാക് ....