ജുബിലി വേദ മഹാ വിദ്യാലയത്തിന്റെ വെക്കേഷൻ ബൈബിൾ സ്ക്കൂൾ 2024-നു വർണ്ണാഭ ...
  • 13/04/2024

ജുബിലി വേദ മഹാ വിദ്യാലയത്തിന്റെ വെക്കേഷൻ ബൈബിൾ സ്ക്കൂൾ 2024-നു വർണ്ണാഭമായ സമാപനം

പെരുന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ കാസർഗോഡുകാരായ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഷുവൈഖ് പാർക്കില്‍ ...
  • 11/04/2024

പെരുന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ കാസർഗോഡുകാരായ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഷുവൈഖ് പാർക്കില്‍ ഒത്തുകൂടി

മരുഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സേവനം കുവൈറ്റിന്റെ സഹായ ഹസ്തം
  • 11/04/2024

മരുഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സേവനം കുവൈറ്റിന്റെ സഹായ ഹസ്തം

കെ.ഐ.ജി അബൂ ഹലീഫ ഏരിയ ഈദ് സംഗമം
  • 10/04/2024

കെ.ഐ.ജി അബൂ ഹലീഫ ഏരിയ ഈദ് സംഗമം

ഇസ് ലാഹി സെൻറർ ഈദ് ഗാഹ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 10/04/2024

ഇസ് ലാഹി സെൻറർ ഈദ് ഗാഹ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ ഈദ് ഗാഹുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 10/04/2024

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ ഈദ് ഗാഹുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു

ജഹ്റയിലും, മുതലയിലും യൂത്ത് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്തിൽ ഇഫ്താർ സം​ഗമം
  • 09/04/2024

ജഹ്റയിലും, മുതലയിലും യൂത്ത് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്തിൽ ഇഫ്താർ സം​ഗമം

കെ.ഐ.ജി ഈദ് ഗാഹ് 5.45ന്
  • 09/04/2024

കെ.ഐ.ജി ഈദ് ഗാഹ് 5.45ന്

ഒരുമയുടെ സ്നേഹ സന്ദേശവുമായി റൈസിംഗ് സ്റ്റാര്‍ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് കുവൈറ് ...
  • 08/04/2024

ഒരുമയുടെ സ്നേഹ സന്ദേശവുമായി റൈസിംഗ് സ്റ്റാര്‍ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് കുവൈറ്റ് ഇഫ്താര് ....

കുവൈറ്റ്, സെന്റ്. തോമസ് പഴയപള്ളി യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ 2024-25 വർഷത്തി ...
  • 08/04/2024

കുവൈറ്റ്, സെന്റ്. തോമസ് പഴയപള്ളി യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ 2024-25 വർഷത്തിലെ പുതിയ ഭ ....