അനുശോചനം: പ്രാർത്ഥനകൾ ബാക്കിയാക്കികൊണ്ട് സഗീർ തൃക്കരിപ്പൂർ യാത്രയായി.
  • 07/03/2021

അനുശോചനം: പ്രാർത്ഥനകൾ ബാക്കിയാക്കികൊണ്ട് സഗീർ തൃക്കരിപ്പൂർ യാത്രയായി.

സഗീർ തൃക്കരിപ്പൂർ കെ കെ എം എ അനുസ്മരണം
  • 07/03/2021

സഗീർ തൃക്കരിപ്പൂർ കെ കെ എം എ അനുസ്മരണം

പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സഗീര്‍ തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ ...
  • 07/03/2021

പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സഗീര്‍ തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ കെ.ഐ.സി അന ....

കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ സഗീർ തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ വിയോഗത്ത ...
  • 07/03/2021

കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ സഗീർ തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ വിയോഗത്തിൽ മലപ്പുറ ....

ഒ എൻ സി പി കുവൈറ്റ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
  • 07/03/2021

ഒ എൻ സി പി കുവൈറ്റ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

കുവൈത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനും ക ...
  • 07/03/2021

കുവൈത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനും കെ കെ എം എ ....

കെ.ഐ.സി വിഖായ മെഡിക്കല്‍ വിംഗ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 05/03/2021

കെ.ഐ.സി വിഖായ മെഡിക്കല്‍ വിംഗ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

കുവൈത്തിൽ എറണാകുളം സ്വദേശിനി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 05/03/2021

കുവൈത്തിൽ എറണാകുളം സ്വദേശിനി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.
  • 03/03/2021

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഫിലിപ്പിനോ നേഴ്സ് മരണപ്പെട്ടു.
  • 03/03/2021

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഫിലിപ്പിനോ നേഴ്സ് മരണപ്പെട്ടു.