ചാലഞ്ചേർസ് സൂപ്പർ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഇന്ന്
  • 01/12/2022

ചാലഞ്ചേർസ് സൂപ്പർ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഇന്ന്

മദ്റസതുന്നൂർ വിദ്യാർത്ഥി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 01/12/2022

മദ്റസതുന്നൂർ വിദ്യാർത്ഥി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കണ്ണൂർ എക്സ് പാറ്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ കോലത്തുനാട് മഹോത്സവം 2022''
  • 01/12/2022

കണ്ണൂർ എക്സ് പാറ്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ കോലത്തുനാട് മഹോത്സവം 2022''

ഐ.സി.എഫ് നോളജ് ടെസ്റ്റ് വിജ്ഞാന പരീക്ഷ വെള്ളിയാഴ്ച
  • 01/12/2022

ഐ.സി.എഫ് നോളജ് ടെസ്റ്റ് വിജ്ഞാന പരീക്ഷ വെള്ളിയാഴ്ച

വോയ്സ് കുവൈത്ത് ഫഹാഹീൽ യൂനിറ്റ് സി.ആർ.ചിദംബരന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 30/11/2022

വോയ്സ് കുവൈത്ത് ഫഹാഹീൽ യൂനിറ്റ് സി.ആർ.ചിദംബരന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

ആപ്കാ കുവൈത്തിന് പുതിയ നേതൃത്വം
  • 30/11/2022

ആപ്കാ കുവൈത്തിന് പുതിയ നേതൃത്വം

ട്രാക്ക് നീരജ് സുന്ദറിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 29/11/2022

ട്രാക്ക് നീരജ് സുന്ദറിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 29/11/2022

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി

കുവൈറ്റ് സിറ്റി മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉത്ഘാടനവു ...
  • 28/11/2022

കുവൈറ്റ് സിറ്റി മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉത്ഘാടനവും, ഇടവകദിന ....

അജ്പാക്, കെ എസ് എ സി വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് ബൂബിയാൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് വിജയികള ...
  • 28/11/2022

അജ്പാക്, കെ എസ് എ സി വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് ബൂബിയാൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് വിജയികളായി