നിയാർക് സ്നേഹ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 11/06/2024

നിയാർക് സ്നേഹ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി മാർത്തോമ്മാ യുവജനസഖ്യവും ബി ഡി കെ കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററും ...
  • 10/06/2024

കുവൈറ്റ് സിറ്റി മാർത്തോമ്മാ യുവജനസഖ്യവും ബി ഡി കെ കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററും സംയുക്തമായ ....

സാരഥി കുവൈറ്റ് ഗുരുകുലം വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 10/06/2024

സാരഥി കുവൈറ്റ് ഗുരുകുലം വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഫിറ കുവൈറ്റ് "ലോക കേരള സഭ - 2024 ചർച്ച സമ്മേളനം" സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 10/06/2024

ഫിറ കുവൈറ്റ് "ലോക കേരള സഭ - 2024 ചർച്ച സമ്മേളനം" സംഘടിപ്പിച്ചു

ഐ.എസ്.കെ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ സുരേഷ് പിഷാരടിക്കും കുടുംബത്തിനും യാത്രയയപ് ...
  • 10/06/2024

ഐ.എസ്.കെ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ സുരേഷ് പിഷാരടിക്കും കുടുംബത്തിനും യാത്രയയപ്പ് നൽകി

"ഷാദുലി സാഹിബ് മെമ്മോറിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപവർമെന്റ് അവാർഡ് 2024 " വിതരണം ...
  • 10/06/2024

"ഷാദുലി സാഹിബ് മെമ്മോറിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപവർമെന്റ് അവാർഡ് 2024 " വിതരണം ചെയ്തു

എഫ് എഫ് സി ( ഫ്രൈഡേ ഫ്രണ്ട്‌സ് ക്ലബ്‌ ) സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ...
  • 08/06/2024

എഫ് എഫ് സി (ഫ്രൈഡേ ഫ്രണ്ട്‌സ് ക്ലബ്‌ ) സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് സീസൺ 6ൽ ക്ര ....

ലോക കേരള സഭ - 2024 ചർച്ച സമ്മേളനം
  • 08/06/2024

ലോക കേരള സഭ - 2024 ചർച്ച സമ്മേളനം

വേനൽത്തനിമ 2024 സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 08/06/2024

വേനൽത്തനിമ 2024 സംഘടിപ്പിച്ചു

പഴയപള്ളി യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം നട ...
  • 08/06/2024

പഴയപള്ളി യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം നടത്തപെട്ടു