അബ്ദുൽ മജീദ് നഹ ക്ക്‌ കെ കെ എം എ യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 29/12/2021

അബ്ദുൽ മജീദ് നഹ ക്ക്‌ കെ കെ എം എ യാത്രയയപ്പ് നൽകി

ഓ.ഐ.സി.സി കുവൈറ്റ്‌ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ശ്രീ. പി. ടി തോമസ് അനുസ്മ ...
  • 29/12/2021

ഓ.ഐ.സി.സി കുവൈറ്റ്‌ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ശ്രീ. പി. ടി തോമസ് അനുസ്മരണം വെള്ളി ....

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ 137 ജന്മദിനം ഒഐസിസി ഓഫീസിൽ ആഘോഷിച്ചു
  • 29/12/2021

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ 137 ജന്മദിനം ഒഐസിസി ഓഫീസിൽ ആഘോഷിച്ചു

കുവൈത്ത് കേരളാ ഇസ്‌ലാഹീ സെന്റർ ഫഹാഹീൽ ഏരിയ യാത്രയയപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 28/12/2021

കുവൈത്ത് കേരളാ ഇസ്‌ലാഹീ സെന്റർ ഫഹാഹീൽ ഏരിയ യാത്രയയപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

പൽപക് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
  • 27/12/2021

പൽപക് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

ടിക് ടാക് ക്രിസ്തുമസ്, ന്യൂ ഇയർ ആഘേഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 27/12/2021

ടിക് ടാക് ക്രിസ്തുമസ്, ന്യൂ ഇയർ ആഘേഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.

കെ.ഡി.എൻ.എ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷം ജനുവരി 1 ശനിയാഴ്ച
  • 27/12/2021

കെ.ഡി.എൻ.എ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷം ജനുവരി 1 ശനിയാഴ്ച

കല(ആർട്ട്) കുവൈറ്റ് – ‘നിറം 2021' ചിത്രരചനമത്സരം വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച ...
  • 26/12/2021

കല(ആർട്ട്) കുവൈറ്റ് – ‘നിറം 2021' ചിത്രരചനമത്സരം വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സാം പൈനമുടിന് കെ കെ എം എ യാത്രയായപ്പ് നൽകി
  • 25/12/2021

സാം പൈനമുടിന് കെ കെ എം എ യാത്രയായപ്പ് നൽകി

കണ്ണൂർ എക്സ് പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (KEA ) കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു
  • 25/12/2021

കണ്ണൂർ എക്സ് പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (KEA ) കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു