കോഴിക്കോട് സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.
  • 24/04/2021

കോഴിക്കോട് സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.
  • 24/04/2021

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.

കെ.ഐ.സി സിറ്റി മേഖല റമദാന്‍ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 24/04/2021

കെ.ഐ.സി സിറ്റി മേഖല റമദാന്‍ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു.

കുവൈറ്റില്‍ മലയാളി നഴ്‌സ് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.
  • 24/04/2021

കുവൈറ്റില്‍ മലയാളി നഴ്‌സ് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 22/04/2021

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരണപ്പെട്ടു.

റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ രക്തദാനക്യാമ്പുമായി ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള
  • 22/04/2021

റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ രക്തദാനക്യാമ്പുമായി ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള

കൊല്ലം കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.
  • 21/04/2021

കൊല്ലം കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.

പിണങ്ങോട് അബൂബക്കര്‍ സാഹിബിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ കെ.ഐ.സി അനുശോചനം രേഖപ് ...
  • 20/04/2021

പിണങ്ങോട് അബൂബക്കര്‍ സാഹിബിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ കെ.ഐ.സി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.
  • 19/04/2021

പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈറ്റിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് പോയ മലയാളി നഴ്സ് മരണപ്പെട്ടു.
  • 18/04/2021

കുവൈറ്റിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് പോയ മലയാളി നഴ്സ് മരണപ്പെട്ടു.