പ്രവാചക നിന്ദഃ ഭരണകൂടം മൗനം വെടിഞ്ഞ് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം : ശംസുദ്ധീ ...
  • 11/06/2022

പ്രവാചക നിന്ദഃ ഭരണകൂടം മൗനം വെടിഞ്ഞ് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം : ശംസുദ്ധീന്‍ ഫൈസി

മഹബുള്ള ബീച്ചിൽ ഫിഷിങ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 11/06/2022

മഹബുള്ള ബീച്ചിൽ ഫിഷിങ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കല കുവൈറ്റ് അവധിക്കാല മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു
  • 10/06/2022

കല കുവൈറ്റ് അവധിക്കാല മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു

മംഗഫ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് അസോസിയേഷൻ യാത്ര അയപ്പ് നൽകി
  • 10/06/2022

മംഗഫ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് അസോസിയേഷൻ യാത്ര അയപ്പ് നൽകി

പ്രോഗ്രസ്സിവ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോറം (പി പി എഫ്) കുവൈറ്റ് വയനാട്ടിൽ നിർമിച്ച വീ ...
  • 09/06/2022

പ്രോഗ്രസ്സിവ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോറം (പി പി എഫ്) കുവൈറ്റ് വയനാട്ടിൽ നിർമിച്ച വീടിൻ്റെ താക ....

വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ, കുവൈറ്റ് പ്രൊവിൻസ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2022 ആചരിച് ...
  • 09/06/2022

വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ, കുവൈറ്റ് പ്രൊവിൻസ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2022 ആചരിച്ചു

സെന്റ്‌ ഗ്രീഗോറിയോസ്‌ മഹാ ഇടവക യുവജനപ്രസ്ഥാനം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം സ ...
  • 09/06/2022

സെന്റ്‌ ഗ്രീഗോറിയോസ്‌ മഹാ ഇടവക യുവജനപ്രസ്ഥാനം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച് ....

കുവൈറ്റ് എലത്തൂർ അസോസിയേഷൻ (KEA) പുതിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത ...
  • 08/06/2022

കുവൈറ്റ് എലത്തൂർ അസോസിയേഷൻ (KEA) പുതിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ ബാലവേദി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
  • 08/06/2022

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ ബാലവേദി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കായി ഷട്ടിൽ ടൂർണ്ണമെന്റെ സംഘടിപ് ...
  • 08/06/2022

തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കായി ഷട്ടിൽ ടൂർണ്ണമെന്റെ സംഘടിപ്പിച്ചു