കുവൈത്തിൽ കോവിഡ്‌ ബാധിച്ച്‌ ചികിൽസയിലിരുന്ന തിരുവല്ല സ്വദേശി മരണപ്പെട് ...
  • 10/07/2021

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ്‌ ബാധിച്ച്‌ ചികിൽസയിലിരുന്ന തിരുവല്ല സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപിക കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടു.
  • 10/07/2021

കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപിക കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടു.

ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ ദ്വൈമാസ ക്യാമ്പെയിൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ഉത് ...
  • 08/07/2021

ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ ദ്വൈമാസ ക്യാമ്പെയിൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ് ....

കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം വർണ്ണം 21 പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
  • 08/07/2021

വർണ്ണം 21 പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം,

ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ, ദ്വൈമാസ ഓൺ ലൈൻ ക്യാമ്പൈൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
  • 07/07/2021

ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ, ദ്വൈമാസ ഓൺ ലൈൻ ക്യാമ്പൈൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈറ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ കെ കരുണാകരൻ ജന്മദിന ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ച ...
  • 05/07/2021

ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈറ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ കെ കരുണാകരൻ ജന്മദിന ആഘോഷംസംഘടിപ്പിച്ചു

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്ര സഹായ ...
  • 05/07/2021

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്ര സഹായം ലഭ്യമാക് ....

തിരുവനന്തപുരം അസോസിയേഷൻ, ട്രാക്ക് ; പുതിയ ഭാരവാഹികൾ
  • 04/07/2021

തിരുവനന്തപുരം അസോസിയേഷൻ, ട്രാക്ക് ; പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

കോവിഡ് മൂലം വിദേശത്തു മരണപ്പെട്ട പ്രവാസികളെയും ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ...
  • 03/07/2021

കോവിഡ് മൂലം വിദേശത്തു മരണപ്പെട്ട പ്രവാസികളെയും ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം: കെ.ഡി.എൻ ....

മാർ ബസേലിയോസ് യൂത്ത് അസോസിയേഷനും, ബിഡികെ യും സംയുക്തമായി രക്തദാനക്യാമ് ...
  • 03/07/2021

മാർ ബസേലിയോസ് യൂത്ത് അസോസിയേഷനും, ബിഡികെ യും സംയുക്തമായി രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ് ....