കുവൈത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 14/07/2021

കുവൈത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.

നീറ്റ് പരീക്ഷ സെന്റര് കുവൈത്തിലും, ഇന്ത്യൻ അംബാസ്സഡറുടെ ഇടപെടൽ പ്രശംസന ...
  • 14/07/2021

നീറ്റ് പരീക്ഷ സെന്റര് കുവൈത്തിലും, ഇന്ത്യൻ അംബാസ്സഡറുടെ ഇടപെടൽ പ്രശംസനീയം; OICC ....

കുവൈത്തിൽ കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 14/07/2021

കുവൈത്തിൽ കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരണപ്പെട്ടു.

പത്തു വർഷമായി നാട്ടിൽ പോകുവാൻ കഴിയാഞ്ഞ പ്രവാസിയെ നിയമ പരിരക്ഷ നൽകി അജപ ...
  • 13/07/2021

പത്തു വർഷമായി നാട്ടിൽ പോകുവാൻ കഴിയാഞ്ഞ പ്രവാസിയെ നിയമ പരിരക്ഷ നൽകി അജപാക്‌ നാട് ....

കുവൈത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിനി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 12/07/2021

കുവൈത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിനി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.

കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.
  • 12/07/2021

കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സിയുടെ പുതിയ പദ്ധതി അനുകരണീയം - ഡോ. എം.കെ.മുനീർ.
  • 12/07/2021

കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സിയുടെ പുതിയ പദ്ധതി അനുകരണീയം - ഡോ. എം.കെ.മുനീർ കോഴിക്കോട്:

കുവൈറ്റ്‌ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ(KKPA )രക്‌തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി.
  • 11/07/2021

കുവൈറ്റ്‌ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ(KKPA )രക്‌തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി.

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
  • 11/07/2021

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

വർഗ്ഗീയതയെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുക- പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ,വി.ഡി.സതീശൻ
  • 10/07/2021

വർഗ്ഗീയതയെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുക- പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ,വി.ഡി.സതീശൻ