ഫോക്കസ് പോസ്റ്റർപ്രകാശനം ചെയ്തു
  • 08/06/2022

ഫോക്കസ് പോസ്റ്റർപ്രകാശനം ചെയ്തു

പ്രവാചക നിന്ദഃ വിമര്‍ശകര്‍ തിരുനബിയുടെ ജീവിതം പഠന വിധേയമാക്കണം: കെ.ഐ.സ ...
  • 06/06/2022

പ്രവാചക നിന്ദഃ വിമര്‍ശകര്‍ തിരുനബിയുടെ ജീവിതം പഠന വിധേയമാക്കണം: കെ.ഐ.സി

പ്രവാചകനിന്ദയും വിദ്വേഷപ്രചാരണവും അവസാനിപ്പിക്കണം: കെ.കെ.ഐ.സി
  • 06/06/2022

പ്രവാചകനിന്ദയും വിദ്വേഷപ്രചാരണവും അവസാനിപ്പിക്കണം: കെ.കെ.ഐ.സി

വേൾഡ് ക്വിസ്സിങ്ങ്‌ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്‌ രമേഷ് ആത്രയയും, മാസ്റ്റർ അതുൽ സന്ദ ...
  • 05/06/2022

വേൾഡ് ക്വിസ്സിങ്ങ്‌ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്‌ രമേഷ് ആത്രയയും, മാസ്റ്റർ അതുൽ സന്ദീപും കുവൈറ ....

കല കുവൈറ്റ് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണ്ണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
  • 05/06/2022

കല കുവൈറ്റ് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണ്ണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ഫോക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 05/06/2022

ഫോക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

അൽ ശബാബ് സമ്മർ കപ്പ്‌ ; എഫ്‌ സി മിശ്രിഫ് ജേതാക്കൾ
  • 05/06/2022

അൽ ശബാബ് സമ്മർ കപ്പ്‌ ; എഫ്‌ സി മിശ്രിഫ് ജേതാക്കൾ

ദിലീപ് റെഗോ, മിറജ്‌കർ ഇമ്ത്യാസ് എന്നിവർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 05/06/2022

ദിലീപ് റെഗോ, മിറജ്‌കർ ഇമ്ത്യാസ് എന്നിവർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

ഐ.സി.എഫ് കുവൈറ്റ് ഫർവാനിയ സെൻട്രൽ സി എം വലിയുള്ളാഹി അനുസ്മരണം
  • 04/06/2022

ഐ.സി.എഫ് കുവൈറ്റ് ഫർവാനിയ സെൻട്രൽ സി എം വലിയുള്ളാഹി അനുസ്മരണം

ടെക്സാസ് കുവൈറ്റ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിചു
  • 04/06/2022

ടെക്സാസ് കുവൈറ്റ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിചു