പുതുവത്സര തനിമ 2022 മത്സരങ്ങൾക്കായ്‌ രെജിസ്റ്റ്രെഷൻ ആരംഭിച്ചു
  • 20/12/2021

പുതുവത്സര തനിമ 2022 മത്സരങ്ങൾക്കായ്‌ രെജിസ്റ്റ്രെഷൻ ആരംഭിച്ചു

ഫോക്ക് വനിതാവേദി 2022 വർഷ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
  • 20/12/2021

ഫോക്ക് വനിതാവേദി 2022 വർഷ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

കുവൈറ്റില്‍ പാലക്കാട് സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു
  • 19/12/2021

കുവൈറ്റില്‍ പാലക്കാട് സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു

കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം കുവൈറ്റ് മംഗഫ് വാർഷികം സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച ...
  • 19/12/2021

കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം കുവൈറ്റ് മംഗഫ് വാർഷികം സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു.

തൃശ്ശൂർ അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ്‌ ( ട്രാസ്‌ക്) ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം
  • 19/12/2021

തൃശ്ശൂർ അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ്‌ ( ട്രാസ്‌ക്) ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം

ട്രാക്ക് കുവൈത്ത് പിക്നിക്കും ഓണത്തുമ്പി -2021 ഓണ പരിപാടിയുടെ സമ്മാനധ ...
  • 19/12/2021

ട്രാക്ക് കുവൈത്ത് പിക്നിക്കും ഓണത്തുമ്പി -2021 ഓണ പരിപാടിയുടെ സമ്മാനധാനവും നടത ....

കുവൈറ്റ് മലയാളി ഫോറം രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 19/12/2021

കുവൈറ്റ് മലയാളി ഫോറം രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഹല സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്റർ തുറക്കുന്നു
  • 18/12/2021

ഹല സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്റർ തുറക്കുന്നു

പൽപക് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 18/12/2021

പൽപക് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

കോവിഡാനന്തര പ്രവാസം; കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി. നേതാക്കൾ ഇന്ത്യൻ അംബാസ്സഡറ ...
  • 18/12/2021

കോവിഡാനന്തര പ്രവാസം; കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി. നേതാക്കൾ ഇന്ത്യൻ അംബാസ്സഡറുമായി ചർച് ....