കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 28/07/2021

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി

അൻവർ സാദത്ത് അനസിന്റെ വിയോഗത്തിൽ കുവൈറ്റ്‌ കേരള മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ ദു ...
  • 26/07/2021

അൻവർ സാദത്ത് അനസിന്റെ വിയോഗത്തിൽ കുവൈറ്റ്‌ കേരള മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ ദുഃഖം രേഖപ്പ ....

കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി. അനുശോചിച്ചു:
  • 26/07/2021

കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി. അനുശോചിച്ചു:

അൻവർ സാദത്തിന്റെ അകാല നിര്യാണം. - ഒഐസിസി കുവൈറ്റ്‌ അനുശോചിച്ചു
  • 26/07/2021

അൻവർ സാദത്തിന്റെ അകാല നിര്യാണം. - ഒഐസിസി കുവൈറ്റ്‌ അനുശോചിച്ചു

കുവൈത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടു.
  • 26/07/2021

കുവൈത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടു.

തൃശ്ശൂർ ഡി സി സി പ്രവാസി യാത്രാ പ്രശ്നത്തിൽ ഗ്ലോബൽ ഓണ്ലൈൻ പ്രതിഷേധ സംഗ ...
  • 26/07/2021

വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക,വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർ ....

കുവൈത്തിൽ പാലക്കാട് സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 26/07/2021

കുവൈത്തിൽ പാലക്കാട് സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിനി കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടു.
  • 25/07/2021

കുവൈത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിനി കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈറ്റ് റോയൽസ് ഡെസേർട് ചാമ്പ്യൻസ് T-20 (സീസൺ 3) കപ്പിൽ മുത്തമിട്ട് റൈ ...
  • 24/07/2021

കുവൈറ്റ് റോയൽസ് ഡെസേർട് ചാമ്പ്യൻസ് T-20 (സീസൺ 3) കപ്പിൽ മുത്തമിട്ട് റൈസിംഗ് സ്റ് ....

കുവൈറ്റ് കല ട്രസ്റ്റ് സാംബശിവൻ സ്മാരക പുരസ്ക്കാരം എം.കെ.സാനുവിന് സമ്മാ ...
  • 24/07/2021

കുവൈറ്റ് കല ട്രസ്റ്റ് സാംബശിവൻ സ്മാരക പുരസ്ക്കാരം എം.കെ.സാനുവിന് സമ്മാനിച്ചു