വോയ്സ് കുവൈത്ത് "വിശ്വകല-2022" ന്റെ ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു
  • 08/12/2022

വോയ്സ് കുവൈത്ത് "വിശ്വകല-2022" ന്റെ ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

സ്വരലയ കുവൈത്ത് സഹൃദോത്സവം 2022 ഒരു മഹോത്സവമായി മാറി
  • 08/12/2022

സ്വരലയ കുവൈത്ത് സഹൃദോത്സവം 2022 ഒരു മഹോത്സവമായി മാറി

കെ.ഐ.സി 'ടീം വൈബ്സ്' നേതൃ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 07/12/2022

കെ.ഐ.സി 'ടീം വൈബ്സ്' നേതൃ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു

പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ മുഖം നൽകാൻ SCFE യുടെ പ്രവർത്തനം കുവൈറ്റിലും ആരംഭിച ...
  • 07/12/2022

പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ മുഖം നൽകാൻ SCFE യുടെ പ്രവർത്തനം കുവൈറ്റിലും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന ....

പാസ്കോസ് സില്‍വര്‍ ജൂബിലി ആഘോഷം ഡിസംബര്‍ 8-ന് : സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് കുളങ്ങ ...
  • 07/12/2022

പാസ്കോസ് സില്‍വര്‍ ജൂബിലി ആഘോഷം ഡിസംബര്‍ 8-ന് : സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് കുളങ്ങര മുഖ്യാതി ....

അജ്പാക് ട്രാവൻകൂർ നെടുമുടി വേണു സ്മാരക ഷട്ടിൽ ടൂർണമെൻറ് ആവേശഭരിതമായി
  • 07/12/2022

അജ്പാക് ട്രാവൻകൂർ നെടുമുടി വേണു സ്മാരക ഷട്ടിൽ ടൂർണമെൻറ് ആവേശഭരിതമായി

ഒഐസിസി കുവൈറ്റ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഏര്പ്പെടുത്തിയ ലീഡർ കെ കരുണാക ...
  • 06/12/2022

ഒഐസിസി കുവൈറ്റ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഏര്പ്പെടുത്തിയ ലീഡർ കെ കരുണാകരൻ കർമ്മ പ ....

കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് (കോഡ്പാക്‌) 2023 വർഷത്തെ ...
  • 06/12/2022

കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് (കോഡ്പാക്‌) 2023 വർഷത്തെ കലണ്ടർപ്ര ....

കെഎംഎഫ് കുവൈറ്റ് വഫ്രയിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 06/12/2022

കെഎംഎഫ് കുവൈറ്റ് വഫ്രയിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ യന്ത്രം ആകാൻ പോകുന്നു, IBPC ...
  • 06/12/2022

ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ യന്ത്രം ആകാൻ പോകുന്നു, IBPC സംഘടിപ്പി ....