കുവൈറ്റ് എറണാകുളം റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അബ്ബാസിയ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ ...
  • 23/03/2023

കുവൈറ്റ് എറണാകുളം റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അബ്ബാസിയ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടു ....

'സർഗസായാഹ്നം' ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് പ്രസംഗ മത്സരം വിജയികൾ
  • 23/03/2023

'സർഗസായാഹ്നം' ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് പ്രസംഗ മത്സരം വിജയികൾ

അലക്സിയോസ്‌ മാർ യൗസേബിയോസ്‌ മെത്രാപ്പോലിത്തായ്ക്ക്‌ സ്വീകരണം നൽകി
  • 23/03/2023

അലക്സിയോസ്‌ മാർ യൗസേബിയോസ്‌ മെത്രാപ്പോലിത്തായ്ക്ക്‌ സ്വീകരണം നൽകി

ഐ.ഐ.സി അനുമോദന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 22/03/2023

ഐ.ഐ.സി അനുമോദന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഫോക്കസ് കുവൈറ്റ് സാൽമിയ യൂണിറ്റ് പതിമൂന്നിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികൾ
  • 22/03/2023

ഫോക്കസ് കുവൈറ്റ് സാൽമിയ യൂണിറ്റ് പതിമൂന്നിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

കെ.ഡി.എ മഹിളാവേദി വനിതാദിനാഘോഷം “പെൺപർവ്വം“ സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 21/03/2023

കെ.ഡി.എ മഹിളാവേദി വനിതാദിനാഘോഷം “പെൺപർവ്വം“ സംഘടിപ്പിച്ചു

കെ.കെ.ഐ.സി റമദാൻ കാല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി
  • 21/03/2023

കെ.കെ.ഐ.സി റമദാൻ കാല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി.

നോട്ടം 2023
  • 21/03/2023

നോട്ടം 2023

ടിജോ തോമസിന് കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 21/03/2023

ടിജോ തോമസിന് കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം യാത്രയയപ്പ് നൽകി

ഫോക്ക് സ്പോർട്സ് ഡേ 2023 - ഫാഹഹീൽ സോൺ ചാമ്പ്യന്മാർ
  • 21/03/2023

ഫോക്ക് സ്പോർട്സ് ഡേ 2023 - ഫാഹഹീൽ സോൺ ചാമ്പ്യന്മാർ