തൃശ്ശൂർ അസോസ്സിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് (ട്രാസ്ക്) വാർഷിക പൊതുയോഗം.
  • 07/02/2021

തൃശ്ശൂർ അസോസ്സിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റിന്റെ(ട്രാസ്ക്) വാർഷിക പൊതുയോഗം 29/01/ 2021 വെള്ള ....

ഫോക്ക് ഡോ. സുകുമാർ അഴീക്കോട് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 07/02/2021

ഫോക്ക് ഡോ. സുകുമാർ അഴീക്കോട് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു

യു എ ഇയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് അടിയന്തിര സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക - കല കുവൈറ്റ്.
  • 07/02/2021

യു എ ഇയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് അടിയന്തിര സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക - കല കുവൈറ്റ്.

കുവൈറ്റില്‍ മലയാളി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 06/02/2021

കുവൈറ്റില്‍ മലയാളി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.

തിങ്ക് ബിഫോർ യു ക്ലിക്ക് കെ കെ എം എ സൈബർ സുരക്ഷാ വെബിനാർ 12 ന് :
  • 06/02/2021

തിങ്ക് ബിഫോർ യു ക്ലിക്ക് കെ കെ എം എ സൈബർ സുരക്ഷാ വെബിനാർ 12 ന്

കെ.ഐ.സി വിഖായ മെഡിക്കല്‍ വിംഗ് ലൈഫ് സപ്പോര്‍ട്ട് ട്രെയിനിംഗ് സംഘടിപ്പി ...
  • 06/02/2021

കെ.ഐ.സി വിഖായ മെഡിക്കല്‍ വിംഗ് ലൈഫ് സപ്പോര്‍ട്ട് ട്രെയിനിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

പ്രവാസി പുനരധിവാസത്തിന് സർക്കാർ കാര്യക്ഷമമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണം: പ ...
  • 06/02/2021

പ്രവാസി പുനരധിവാസത്തിന് സർക്കാർ കാര്യക്ഷമമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണം: പ്രവാസി സംഗ ....

വോയ്സ് കുവൈത്ത് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 06/02/2021

വോയ്സ് കുവൈത്ത് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈറ്റ് പ്രതിമാസ സ്നേഹവിരുന്ന് രണ്ടാം ഘട്ട പരിപാടി സംഘട ...
  • 04/02/2021

ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈറ്റ് പ്രതിമാസ സ്നേഹവിരുന്ന് രണ്ടാം ഘട്ട പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈത്തിൽ എറണാകുളം സ്വദേശി ഏഴാം നിലയിൽനിന്നും വീണു മരിച്ചു.
  • 03/02/2021

കുവൈത്തിൽ എറണാകുളം സ്വദേശി ഏഴാം നിലയിൽനിന്നും വീണു മരിച്ചു.