കോവിഡ് മരണ നിരക്ക്, മരണാനന്തര ധനസഹായം; ഒഐസിസി കുവൈറ്റ്‌ ആശങ്ക അറിയിച ...
  • 03/07/2021

കോവിഡ് മരണ നിരക്ക്, മരണാനന്തര ധനസഹായം; ഒഐസിസി കുവൈറ്റ്‌ ആശങ്ക അറിയിച്ചു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ മഹിളാവേദി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
  • 30/06/2021

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ മഹിളാവേദി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

കുവൈറ്റില്‍ എറണാകുളം സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 30/06/2021

കുവൈറ്റില്‍ എറണാകുളം സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരണപ്പെട്ടു.

കെ.ഡി.എൻ.എ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
  • 30/06/2021

സ്ഥിരതാമസത്തിനു നാട്ടിലേക്കു പോകുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലാ എൻ.ആർ.ഐ അസോസിയേഷന്റെ സജീവ ....

മാക് കുവൈത്ത് സ്ഥാപകൻ കെ.കെ.അബൂബക്കറിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
  • 29/06/2021

മാക് കുവൈത്ത് സ്ഥാപകൻ കെ.കെ.അബൂബക്കറിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

നാളെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കെ കണ്ണൂർ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.
  • 28/06/2021

നാളെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കെ കണ്ണൂർ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.

തിരൂർ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.
  • 28/06/2021

തിരൂർ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.

ഫോക്കസ് കുവൈറ്റ് വെബ്നാർ സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 28/06/2021

ഫോക്കസ് കുവൈറ്റ് വെബ്നാർ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ പെയിന്റിംഗ് കോമ്പറ്റിഷൻ ...
  • 27/06/2021

ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ പെയിന്റിംഗ് കോമ്പറ്റിഷൻ വർണോത്സവം ....

ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് യാത്രയയപ്പ്‌ നല്കി.
  • 27/06/2021

ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് യാത്രയയപ്പ്‌ നല്കി.