89-ാമത് ശിവഗിരി_തീർത്ഥാടന വിളംബരം കുവൈറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു..
  • 12/12/2021

89-ാമത് ശിവഗിരി_തീർത്ഥാടന വിളംബരം കുവൈറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു..

കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് അസോസിയേഷൻ പിക്‌നിക് സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 12/12/2021

കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് അസോസിയേഷൻ പിക്‌നിക് സംഘടിപ്പിച്ചു.

കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം വാർഷിക സമ്മേളനം ഡിസംബർ 18 ന്
  • 11/12/2021

കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം വാർഷിക സമ്മേളനം ഡിസംബർ 18 ന്

യാത്രാ കുവൈറ്റ് രമേശ൯ കുടുംബസഹായ നിധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നൽകി.
  • 09/12/2021

യാത്രാ കുവൈറ്റ് രമേശ൯ കുടുംബസഹായ നിധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നൽകി.

കെ.കെ.ഐ.സി തബ്സ്വിറ സായാഹ്ന പഠന ക്യാമ്പ്
  • 08/12/2021

കെ.കെ.ഐ.സി തബ്സ്വിറ സായാഹ്ന പഠന ക്യാമ്പ്

കുവൈറ്റ് കല ട്രസ്റ്റ് പുരസ്ക്കാരം മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയ്ക്ക്.
  • 07/12/2021

കുവൈറ്റ് കല ട്രസ്റ്റ് പുരസ്ക്കാരം മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയ്ക്ക്.

കൈതപ്രത്തിന് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് സമർപ്പപ്പിച്ചു.
  • 07/12/2021

കൈതപ്രത്തിന് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് സമർപ്പപ്പിച്ചു.

ലുലുവില്‍ ഡിസ്കവർ അമേരിക്ക ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം
  • 07/12/2021

ലുലുവില്‍ ഡിസ്കവർ അമേരിക്ക ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം

കെ കെ എം എ പ്രവർത്തക ക്യാമ്പിന് ആവേശകരമായ പരിസമാപ്തി
  • 05/12/2021

കെ കെ എം എ പ്രവർത്തക ക്യാമ്പിന് ആവേശകരമായ പരിസമാപ്തി

വോയ്സ് കുവൈത്ത് വനിതാവേദി ഫാമിലി പിക്നിക് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 05/12/2021

വോയ്സ് കുവൈത്ത് വനിതാവേദി ഫാമിലി പിക്നിക് സംഘടിപ്പിച്ചു