വോയ്സ് കുവൈത്ത് ഫഹാഹീൽ യൂനിറ്റിന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ
  • 01/06/2024

വോയ്സ് കുവൈത്ത് ഫഹാഹീൽ യൂനിറ്റിന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

സാരഥി കുവൈറ്റ്‌ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 01/06/2024

സാരഥി കുവൈറ്റ്‌ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

റീമ കല്ലിങ്ങൽ, ചായഗ്രഹൻ സമീർ ഹക്ക് , ഡയറക്ടർ ജിനു എബ്രഹാം, എന്നിവർ കുവ ...
  • 30/05/2024

റീമ കല്ലിങ്ങൽ, ചായഗ്രഹൻ സമീർ ഹക്ക് , ഡയറക്ടർ ജിനു എബ്രഹാം, എന്നിവർ കുവൈത്തിൽ

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്‌ലാഹി സെന്റർ - QHLC വിഭാഗം 43-മത് ക്വുർആൻ വിജ്ഞാന പരീ ...
  • 30/05/2024

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്‌ലാഹി സെന്റർ - QHLC വിഭാഗം 43-മത് ക്വുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷ സംഘടിപ ....

ഫോക്ക് മാത്യഭാഷ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 30/05/2024

ഫോക്ക് മാത്യഭാഷ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു

സാരഥി കുവൈത്ത് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
  • 29/05/2024

സാരഥി കുവൈത്ത് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം
  • 29/05/2024

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻ കുട്ടി മാരാർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി
  • 29/05/2024

പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻ കുട്ടി മാരാർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി

സാരഥി കുവൈത്ത് “സാരഥീയം@25” വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ സ്വാഗത സംഘം രൂപികരിച്ചു
  • 28/05/2024

സാരഥി കുവൈത്ത് “സാരഥീയം@25” വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ സ്വാഗത സംഘം രൂപികരിച്ചു

കെ കെ എം എ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു
  • 28/05/2024

കെ കെ എം എ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു