കുവൈത്തിൽ ശക്തമായ മഴ; റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര ...
  • 06/12/2022

കുവൈത്തിൽ ശക്തമായ മഴ; റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ....

ഭാര്യയെ കൊലപ്പടുത്തിയ കേസ്: കുവൈത്തിൽ രണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് വധശിക്ഷ
  • 05/12/2022

ഭാര്യയെ കൊലപ്പടുത്തിയ കേസ്: കുവൈത്തിൽ രണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് വധശിക്ഷ

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ കുവൈത്തിൽ വർധിക്കുന്നു
  • 05/12/2022

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ കുവൈത്തിൽ വർധിക്കുന്നു

പ്രതിവർഷം 500,000 രോഗികൾ ഡെർമറ്റോളജി വിഭാഗങ്ങളില്‍ ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ട ...
  • 05/12/2022

പ്രതിവർഷം 500,000 രോഗികൾ ഡെർമറ്റോളജി വിഭാഗങ്ങളില്‍ ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ ....

കുവൈത്തിൽ റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം
  • 05/12/2022

കുവൈത്തിൽ റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം

കുവൈത്തിൽ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില് ...
  • 05/12/2022

കുവൈത്തിൽ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധന

കുവൈത്തിൽനിന്ന് യൂറോപ്യൻ കാൻസർ യൂണിറ്റിന്റെ പിന്മാറ്റം; കാരണം പുറത്ത്
  • 05/12/2022

കുവൈത്തിൽനിന്ന് യൂറോപ്യൻ കാൻസർ യൂണിറ്റിന്റെ പിന്മാറ്റം; കാരണം പുറത്ത്

ശുചിത്വ പ്രശ്നം: ഹവല്ലിയിൽ 1483ലധികം നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
  • 05/12/2022

ശുചിത്വ പ്രശ്നം: ഹവല്ലിയിൽ 1483ലധികം നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

കുവൈത്തിലെ കമ്പനികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്ക് ന ...
  • 05/12/2022

കുവൈത്തിലെ കമ്പനികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർമ്മാണ ജോ ....

സൗദിയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവാസി തീർഥാടകർക്കായി ഫിംഗർപ്രിന്റ് ആപ്പ്
  • 05/12/2022

സൗദിയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവാസി തീർഥാടകർക്കായി ഫിംഗർപ്രിന്റ് ആപ്പ്