ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ കുവൈത്തിൽ പെട്രോളിന് വിലകൂടും
  • 23/03/2023

ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ കുവൈത്തിൽ പെട്രോളിന് വിലകൂടും

ജഹ്‌റയിൽ 114 കുപ്പി മദ്യവുമായി പ്രവാസി അറസ്റ്റിൽ
  • 23/03/2023

ജഹ്‌റയിൽ 114 കുപ്പി മദ്യവുമായി പ്രവാസി അറസ്റ്റിൽ

ഭിക്ഷാടനം, റെസിഡൻസി നിയമലംഘനം; കുവൈത്തിൽ 51 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിൽ
  • 23/03/2023

ഭിക്ഷാടനം, റെസിഡൻസി നിയമലംഘനം; കുവൈത്തിൽ 51 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിൽ

ഫിലിപ്പിനോ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾ കുവൈറ്റ് വിടുന്നത് തുടരുന്നു, ജനുവരി മുതൽ ...
  • 23/03/2023

ഫിലിപ്പിനോ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾ കുവൈറ്റ് വിടുന്നത് തുടരുന്നു, ജനുവരി മുതൽ കുവൈറ്റ് ....

അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റാങ്കിംഗ് നേടി കുവൈത്തിലെ രണ്ട് റിഫൈനറികള്‍
  • 23/03/2023

അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റാങ്കിംഗ് നേടി കുവൈത്തിലെ രണ്ട് റിഫൈനറികള്‍

ഫ്‌ളെക്‌സിബിൾ ജോലി സമയം നടപ്പാക്കി ആദ്യം ദിനം, ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ കുവൈത് ...
  • 23/03/2023

ഫ്‌ളെക്‌സിബിൾ ജോലി സമയം നടപ്പാക്കി ആദ്യം ദിനം, ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ കുവൈത്ത് റോഡുകൾ

ശക്തമായ ഇന്ത്യ - കുവൈത്ത് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെ പ്രശംസിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്ര ...
  • 23/03/2023

ശക്തമായ ഇന്ത്യ - കുവൈത്ത് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെ പ്രശംസിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രി

രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയില്‍ കുവൈത്തികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധന; വിദേശികളിൽ ഇന ...
  • 23/03/2023

രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയില്‍ കുവൈത്തികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധന; വിദേശികളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ....

നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ യുഎസ് പേറ്റന്റ് നേടി കുവൈത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ...
  • 22/03/2023

നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ യുഎസ് പേറ്റന്റ് നേടി കുവൈത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സയന്റിഫിക ....

വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങി ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്ക്; 60,000ലേറെ പേ ...
  • 22/03/2023

വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങി ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്ക്; 60,000ലേറെ പേർക്ക് പ്രാ ....