പുതിയ വർക്ക് പെർമിറ്റുകളെ പ്രവാസികൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കേന്ദ്രങ്ങള ...
  • 10/04/2024

പുതിയ വർക്ക് പെർമിറ്റുകളെ പ്രവാസികൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ലിങ് ....

ബയോമെട്രിക് ഫിം​ഗർപ്രിന്റിം​ഗ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത പ്രവാസികൾക്കും കുവൈത്ത ...
  • 09/04/2024

ബയോമെട്രിക് ഫിം​ഗർപ്രിന്റിം​ഗ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത പ്രവാസികൾക്കും കുവൈത്തിലേക്ക് മട ....

കുവൈത്തി പൗരനെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടി; പ്രവാസികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോ ...
  • 09/04/2024

കുവൈത്തി പൗരനെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടി; പ്രവാസികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി

ഈദ് പ്രമാണിച്ച് അച്ചടക്ക തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ച് നാഷണൽ ​ഗാർഡ്
  • 09/04/2024

ഈദ് പ്രമാണിച്ച് അച്ചടക്ക തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ച് നാഷണൽ ​ഗാർഡ്

ഏപ്രിൽ 18ന് ശേഷം ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ശമ്പളം വെട് ...
  • 09/04/2024

ഏപ്രിൽ 18ന് ശേഷം ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ശമ്പളം വെട്ടും

ഗാസയിലേക്ക് പോയ കുവൈത്ത് മെഡിക്കൽ സംഘം തിരികെയെത്തി
  • 09/04/2024

ഗാസയിലേക്ക് പോയ കുവൈത്ത് മെഡിക്കൽ സംഘം തിരികെയെത്തി

ജഹ്‌റ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവാസി ഡോക്ടറെ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി
  • 09/04/2024

ജഹ്‌റ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവാസി ഡോക്ടറെ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി

ആൾമാറാട്ടം നടത്തി കബളിപ്പിച്ചു; ക്ലിപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി, ...
  • 09/04/2024

ആൾമാറാട്ടം നടത്തി കബളിപ്പിച്ചു; ക്ലിപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി, കുവൈത്തിൽ ....

ഐഎസിൽ ചേർന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 12 പേരെ കുവൈത്തിൽ പിടികൂടി
  • 09/04/2024

ഐഎസിൽ ചേർന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 12 പേരെ കുവൈത്തിൽ പിടികൂടി

സമൃദ്ധവും ക്ഷേമവും നിറഞ്ഞ ഈദ് ആശംസിച്ച് കുവൈറ്റ് അമീരി ദിവാൻ
  • 08/04/2024

സമൃദ്ധവും ക്ഷേമവും നിറഞ്ഞ ഈദ് ആശംസിച്ച് കുവൈറ്റ് അമീരി ദിവാൻ