ഇന്ത്യ - കുവൈത്ത് നയതന്ത്ര ബന്ധം; അറുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു.
  • 13/10/2021

ഇന്ത്യ - കുവൈത്ത് നയതന്ത്ര ബന്ധം അറുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു.

കുവൈത്തിൽ ശീതകാല വാക്‌സിനേഷനുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു, രെജിസ്റ്റർ ചെ ...
  • 13/10/2021

കുവൈത്തിൽ ശീതകാല വാക്‌സിനേഷനുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു, രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ..

ജാബർ പാലത്തിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടാമത്തെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം; ഇന്ത്യക ...
  • 13/10/2021

ജാബർ പാലത്തിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടാമത്തെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം; ഇന്ത്യക്കാരൻ കടലി ....

കുവൈറ്റ് സൈന്യത്തില്‍ വനിതകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം; ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പ ...
  • 13/10/2021

കുവൈറ്റ് സൈന്യത്തില്‍ വനിതകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം; ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതി ....

മൂന്ന് മാസമായി ശമ്പളമില്ല; ഫര്‍വാനിയയില്‍ 300 തൊഴിലാളികള്‍ പ്രതിഷേധിച ...
  • 13/10/2021

മൂന്ന് മാസമായി ശമ്പളമില്ല; ഫര്‍വാനിയയില്‍ 300 തൊഴിലാളികള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു.

കുവൈത്ത് വിഷന്‍ 2035; വിശ്വസ്ത പങ്കാളി കൊറിയ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് സ്ഥാന ...
  • 13/10/2021

കുവൈത്ത് വിഷന്‍ 2035; വിശ്വസ്ത പങ്കാളി കൊറിയ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് സ്ഥാനപതി

ഡ്രെയിനേജുകളുടെ അറ്റക്കുറ്റപ്പണി; കരാർ കമ്പനികളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് ...
  • 13/10/2021

ഡ്രെയിനേജുകളുടെ അറ്റക്കുറ്റപ്പണി; കരാർ കമ്പനികളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് കുവൈറ്റ് ....

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ 70 ശതമാനം കുവൈത്തികൾ, 30 ശതമാനം പ്രവാസികൾ; അനുപാത ...
  • 13/10/2021

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ 70 ശതമാനം കുവൈത്തികൾ, 30 ശതമാനം പ്രവാസികൾ; അനുപാതം തുടരും

ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ചത്ത മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മൃതശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ...
  • 13/10/2021

ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ചത്ത മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മൃതശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച സ്വദേശിയുട ....

ലോക വിദ്യാര്‍ത്ഥി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ‘വിറ്റാമിന്‍ D പാക്കേജു’മായി ബദ ...
  • 13/10/2021

ലോക വിദ്യാര്‍ത്ഥി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ‘വിറ്റാമിന്‍ D പാക്കേജു’മായി ബദര്‍ അല്‍ സ ....