കുവൈറ്റ് മഹാ ഇടവക ഇടവക ദിനം ആഘോഷിച്ചു
  • 11/11/2023

കുവൈറ്റ് മഹാ ഇടവക ഇടവക ദിനം ആഘോഷിച്ചു

കല (ആർട്ട്) കുവൈറ്റ് നിറം 2023 ചിത്രരചനാ മത്സരം 3368 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത ...
  • 11/11/2023

കല (ആർട്ട്) കുവൈറ്റ് നിറം 2023 ചിത്രരചനാ മത്സരം 3368 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു

പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ 121-‍ാം ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടി
  • 11/11/2023

പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ 121-‍ാം ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടി

കെ കെ എം എ കുടുംബക്ഷേമ നിധി വിതരണം ചെയ്തു
  • 08/11/2023

കെ കെ എം എ കുടുംബക്ഷേമ നിധി വിതരണം ചെയ്തു

അജ്പാക് ചികിത്സാ സഹായം നൽകി
  • 07/11/2023

അജ്പാക് ചികിത്സാ സഹായം നൽകി

കല (ആർട്ട്) കുവൈറ്റ് ഒരുക്കുന്ന "നിറം 2023" ശിശുദിന ചിത്രരചനാ മത്സരം ന ...
  • 05/11/2023

കല (ആർട്ട്) കുവൈറ്റ് ഒരുക്കുന്ന "നിറം 2023" ശിശുദിന ചിത്രരചനാ മത്സരം നവമ്പർ-10 ന ....

കെ കെ എം എ കുടുംബ ക്ഷേമ നിധി വിതരണം നാളെ
  • 05/11/2023

കെ കെ എം എ കുടുംബ ക്ഷേമ നിധി വിതരണം നാളെ

പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ 121-‍ാം ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടി
  • 04/11/2023

പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ 121-‍ാം ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടി

കാസർഗോസ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് അസ്സോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് സഹായധനം നൽകി
  • 04/11/2023

കാസർഗോസ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് അസ്സോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് സഹായധനം നൽകി

ഡോ. തോമസ്‌ മാർ അത്തനേഷ്യസ്‌ മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്ക്‌ സ്വീകരണം നൽകി
  • 01/11/2023

ഡോ. തോമസ്‌ മാർ അത്തനേഷ്യസ്‌ മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്ക്‌ സ്വീകരണം നൽകി