കുവൈറ്റ്‌ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കേരള ഘടകം സഹായം ചെയ്തു
  • 21/06/2022

കുവൈറ്റ്‌ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കേരള ഘടകം സഹായം ചെയ്തു

മാനവീയം 2022; കല കുവൈറ്റ്‌ മെഗാ സാംസ്കാരിക മേള സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചു
  • 21/06/2022

മാനവീയം 2022; കല കുവൈറ്റ്‌ മെഗാ സാംസ്കാരിക മേള സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചു

റോക്‌ , ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുന്നു
  • 20/06/2022

റോക്‌ , ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുന്നു

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ മഹിളാവേദി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 20/06/2022

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ മഹിളാവേദി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

സാരഥീയം 2022 കിക്കോഫ് മീറ്റിംങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 19/06/2022

സാരഥീയം 2022 കിക്കോഫ് മീറ്റിംങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കല കുവൈറ്റ് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 19/06/2022

കല കുവൈറ്റ് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

MMME കുവൈറ്റ് ഭാരവാഹികൾ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറിനെ സന്ദർശിച്ചു
  • 19/06/2022

MMME കുവൈറ്റ് ഭാരവാഹികൾ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറിനെ സന്ദർശിച്ചു

കാരുണ്യത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും മഹനീയമായ മാതൃകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബ ...
  • 18/06/2022

കാരുണ്യത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും മഹനീയമായ മാതൃകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി (സ)- ഔഖാ ....

വിസ്ഡം യൂത്ത് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി മുനവ്വർ സലാഹി കുവൈത്തിൽ എത്തി
  • 16/06/2022

വിസ്ഡം യൂത്ത് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി മുനവ്വർ സലാഹി കുവൈത്തിൽ എത്തി

മുഹമ്മദ് നബി (സ) മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ, ക്യാമ്പൈൻ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം
  • 15/06/2022

മുഹമ്മദ് നബി (സ) മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ, ക്യാമ്പൈൻ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം