ഭാരതീയ പ്രവാസി പരിഷദ് കുവൈറ്റ്‌ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി
  • 13/06/2022

ഭാരതീയ പ്രവാസി പരിഷദ് കുവൈറ്റ്‌ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി

ഓവർസീസ് എൻ സി പി കുവൈറ്റ് ഇരുപത്തിനാലാമത് എൻ സി പി സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം സംഘ ...
  • 13/06/2022

ഓവർസീസ് എൻ സി പി കുവൈറ്റ് ഇരുപത്തിനാലാമത് എൻ സി പി സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ....

കുവൈത്ത് പ്രവാസി മൻസൂർ തമിഴ് നാട്ടിൽ പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു
  • 13/06/2022

കുവൈത്ത് പ്രവാസി മൻസൂർ തമിഴ് നാട്ടിൽ പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ മഹിളാവേദി രക്തദാന ക്യാമ്പ് ജൂൺ 17 ന്
  • 12/06/2022

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ മഹിളാവേദി രക്തദാന ക്യാമ്പ് ജൂൺ 17 ന്

റോക്ക്: ഷബീർ മണ്ടോളി പ്രസിഡന്റ് - കമറുദീൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി
  • 12/06/2022

റോക്ക്: ഷബീർ മണ്ടോളി പ്രസിഡന്റ് - കമറുദീൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി

തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 12/06/2022

തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

ടെക്സാസ് കുവൈത്ത് ഫാഹേൽ യൂണിറ്റ് കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 11/06/2022

ടെക്സാസ് കുവൈത്ത് ഫാഹേൽ യൂണിറ്റ് കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

തക്കാരാ റെസ്റ്റോറന്റ് സാൽമിയയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
  • 11/06/2022

തക്കാരാ റെസ്റ്റോറന്റ് സാൽമിയയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

വോയ്സ് കുവൈത്ത് കുടുംബസംഗമം ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു
  • 11/06/2022

വോയ്സ് കുവൈത്ത് കുടുംബസംഗമം ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

പ്രവാചക നിന്ദഃ ഭരണകൂടം മൗനം വെടിഞ്ഞ് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം : ശംസുദ്ധീ ...
  • 11/06/2022

പ്രവാചക നിന്ദഃ ഭരണകൂടം മൗനം വെടിഞ്ഞ് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം : ശംസുദ്ധീന്‍ ഫൈസി