കുവൈത്തിൽ തലശ്ശേരി സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 28/09/2020

കുവൈത്തിൽ തലശ്ശേരി സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.
  • 28/09/2020

കുവൈത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.

സി.എഫ്. തോമസിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി. അനുശോചിച്ചു
  • 27/09/2020

സി.എഫ്. തോമസിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി. അനുശോചിച്ചു

'രക്ത ദാനം മഹാധാനം' കെ കെ എം എ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
  • 27/09/2020

'രക്ത ദാനം മഹാധാനം' കെ കെ എം എ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

CF -സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് തീരാനഷ്ടം... OICC കുവൈറ്റ്.
  • 27/09/2020

CF -സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് തീരാനഷ്ടം... OICC കുവൈറ്റ്.

മാതൃഭാഷാ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കല കുവൈറ്റിന്റെ ഇടപെടൽ പ്രശംസനീയം: മന്ത്ര ...
  • 26/09/2020

മാതൃഭാഷാ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കല കുവൈറ്റിന്റെ ഇടപെടൽ പ്രശംസനീയം: മന്ത്രി എ.കെ.ബാല ....

ബിഡികെ യും, കണ്ണൂർ എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി രക്തദാനത്തിലൂ ...
  • 26/09/2020

ബിഡികെ യും, കണ്ണൂർ എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി രക്തദാനത്തിലൂടെ ഓണാഘോഷം ....

കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.
  • 26/09/2020

കോവിഡ് ബാധിച്ച് നിര്യാതയായ തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി മടതുവിള വീട് ശഹീദാ ബ ....

കെ.ഡി. എൻ.എ അനുശോചിച്ചു
  • 25/09/2020

കെ.ഡി. എൻ.എ അനുശോചിച്ചു

30 വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സെയ്ത് അലവിക ...
  • 25/09/2020

30 വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സെയ്ത് അലവിക്ക് യാത്രയ ....