അബ്ദുൽഫത്താഹ് തയ്യിലിന് ജനകീയ യാത്രയയപ്പു നൽകി
  • 11/11/2020

അബ്ദുൽഫത്താഹ് തയ്യിലിന് ജനകീയ യാത്രയയപ്പു നൽകി

ഇടത് സർക്കാർ സംവരണ നയം സാമൂഹിക നീതിയുടെ അട്ടിമറി: വെൽഫെയർ കേരള പ്രതിഷേ ...
  • 10/11/2020

ഇടത് സർക്കാർ സംവരണ നയം സാമൂഹിക നീതിയുടെ അട്ടിമറി: വെൽഫെയർ കേരള പ്രതിഷേധ സംഗമം

അനുശോചന യോഗവും മയ്യിത്ത് നിസ്‌കാരവും സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 10/11/2020

അനുശോചന യോഗവും മയ്യിത്ത് നിസ്‌കാരവും സംഘടിപ്പിച്ചു

ബാലചന്ദ്രനും കുടുംബത്തിനും കല കുവൈറ്റ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 10/11/2020

ബാലചന്ദ്രനും കുടുംബത്തിനും കല കുവൈറ്റ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

ബാബു നിലമ്പൂരിനു യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 10/11/2020

ബാബു നിലമ്പൂരിനു യാത്രയയപ്പ് നൽകി

അന്നൂർ" ഇൻറർനാഷണൽ ഖുർആൻ മെഗാ ക്വിസ്സ് മത്സരത്തിൽ ഡോ. ഖദീജ, ജലീൽ, ഹാജറ ...
  • 09/11/2020

അന്നൂർ" ഇൻറർനാഷണൽ ഖുർആൻ മെഗാ ക്വിസ്സ് മത്സരത്തിൽ ഡോ. ഖദീജ, ജലീൽ, ഹാജറ ആദ്യ മൂന്ന ....

മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് സി.മോയിൻകുട്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കുവൈത്ത് കെ.എം.സി. ...
  • 09/11/2020

മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് സി.മോയിൻകുട്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി. ദുഃഖം ....

കലാ (ആർട്) യാത്രയയപ്പു നൽകി.
  • 09/11/2020

കലാ (ആർട്) യാത്രയയപ്പു നൽകി.

കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക ...
  • 09/11/2020

കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന ....

കെ.ഐ.സി ഫര്‍വാനിയ മേഖല ഓണ്‍ലൈന്‍ മീലാദ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 08/11/2020

കെ.ഐ.സി ഫര്‍വാനിയ മേഖല ഓണ്‍ലൈന്‍ മീലാദ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു.