എം സി ശറഫുദ്ധീൻ സാഹിബിന് കെ കെ എം എ ജഹ്‌റ ബ്രാഞ്ച് യാത്രയപ്പ് നൽകി
  • 07/10/2021

എം സി ശറഫുദ്ധീൻ സാഹിബിന് കെ കെ എം എ ജഹ്‌റ ബ്രാഞ്ച് യാത്രയപ്പ് നൽകി

യൂത്ത് ഇന്ത്യ കുവൈറ്റ് ബ്ലഡ് ഡോനെഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു.
  • 07/10/2021

യൂത്ത് ഇന്ത്യ കുവൈറ്റ് ബ്ലഡ് ഡോനെഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു.

എം അബ്ദുൽ മജീദിന് യാത്ര അയപ്പ് നൽകി
  • 05/10/2021

എം അബ്ദുൽ മജീദിന് യാത്ര അയപ്പ് നൽകി

കർഷകരുടെ സമരം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനതയും ഏറ്റെടുത്തു നടത്തണം'; ജെ സി ...
  • 05/10/2021

കർഷകരുടെ സമരം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനതയും ഏറ്റെടുത്തു നടത്തണം'; ജെ സി സി മിഡിലീ ....

കുവൈറ്റിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പൊതുകൂട്ടായ്മ 'കേരളൈറ്റ്‌സ് മെഡിക്കൽ ...
  • 03/10/2021

കുവൈറ്റിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പൊതുകൂട്ടായ്മ 'കേരളൈറ്റ്‌സ് മെഡിക്കൽ ഫോറം' ആരോ ....

മലയാളംമിഷൻ വജ്രകാന്തി-2021 ആഗോള ക്വിസ് മത്സരം: കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററിന് ഒന ...
  • 03/10/2021

മലയാളംമിഷൻ വജ്രകാന്തി-2021 ആഗോള ക്വിസ് മത്സരം: കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററിന് ഒന്നാം സ്ഥാന ....

OICC കുവൈറ്റ് ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾക്ക്‌ പ്രസ ...
  • 03/10/2021

OICC കുവൈറ്റ് ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾക്ക്‌ പ്രസക്തി വർദ്ധ ....

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ ,തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് പരിശീലന ക്ലാസ്സ് സംഘട ...
  • 03/10/2021

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ ,തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് പരിശീലന ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന ....

25 വർഷത്തെ കുവൈറ്റ് പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന ...
  • 03/10/2021

25 വർഷത്തെ കുവൈറ്റ് പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന കായംകുളം ....

കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ആശാ തങ്കപ്പന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ് ...
  • 03/10/2021

കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ആശാ തങ്കപ്പന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.