പ്രവാസികൾക്ക് കരുത്ത്‌ പകർന്ന ബജറ്റ് : കല കുവൈറ്റ്
  • 15/01/2021

പ്രവാസികൾക്ക് കരുത്ത്‌ പകർന്ന ബജറ്റ് : കല കുവൈറ്റ്

ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈറ്റ് പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
  • 14/01/2021

ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈറ്റ് പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

വനിതാവേദികുവൈറ്റ്‌ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷവും യാത്രയയപ്പും സംഘടിപ്പി ...
  • 14/01/2021

വനിതാവേദികുവൈറ്റ്‌ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷവും യാത്രയയപ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു

ഗിരീഷ്ബാബു കോവിലേരിക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 14/01/2021

ഗിരീഷ്ബാബു കോവിലേരിക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി

രാജഗോപാൽ എടവലത്തിന്ന് യാത്ര അയപ്പ് നൽകി.
  • 14/01/2021

രാജഗോപാൽ എടവലത്തിന്ന് യാത്ര അയപ്പ് നൽകി.

കെ.ഡി.എൻ.എ വുമൺസ് ഫോറം തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണം
  • 13/01/2021

കെ.ഡി.എൻ.എ വുമൺസ് ഫോറം തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണം

കെ.ഡി.എൻ.എ കൃസ്തുമസ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിച്ചു.
  • 12/01/2021

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ എൻ.ആർ.ഐ അസോസിയേഷൻ കൃസ്തുമസ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്ത ....

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ (KKIC) 2021 വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ കേന ...
  • 12/01/2021

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ (KKIC) 2021 വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മ ....

പാലക്കാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ...
  • 10/01/2021

പാലക്കാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

കുവൈറ്റ് കല ട്രസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ എൻഡോവ്മെന്റിന്റെയും, വീൽചെയർ വിതരണത് ...
  • 10/01/2021

കുവൈറ്റ് കല ട്രസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ എൻഡോവ്മെന്റിന്റെയും, വീൽചെയർ വിതരണത്തിന്റെയും ....