കെ.ഐ.സി ഫഹാഹീൽ മേഖല മീലാദ് പ്രഭാഷണവും, മൗലിദ് സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 15/11/2020

കെ.ഐ.സി ഫഹാഹീൽ മേഖല മീലാദ് പ്രഭാഷണവും, മൗലിദ് സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു.

ബാലചന്ദ്രനും കുടുംബത്തിനും MAK യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 15/11/2020

ബാലചന്ദ്രനും കുടുംബത്തിനും MAK യാത്രയയപ്പ് നൽകി

രക്തദാനം - നല്‍കാം ജീവന്‍റെ തുള്ളികള്‍
  • 14/11/2020

രക്തദാനം - നല്‍കാം ജീവന്‍റെ തുള്ളികള്‍

വേങ്ങര കൂട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു. പുല്ലബലവൻ ബഷീറിനു യാത്രയയപ്പ്‌ നൽകി
  • 14/11/2020

വേങ്ങര കൂട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു. പുല്ലബലവൻ ബഷീറിനു യാത്രയയപ്പ്‌ നൽകി

കെ കെ എം എ സ്നേഹാദരം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 13/11/2020

കെ കെ എം എ സ്നേഹാദരം സംഘടിപ്പിച്ചു

സമസ്ത മദ്റസകളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 13/11/2020

സമസ്ത മദ്റസകളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

നിലാവ് കുവൈത് രക്ഷാധികാരി അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് തയ്യിലിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
  • 13/11/2020

നിലാവ് കുവൈത് രക്ഷാധികാരി അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് തയ്യിലിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി,

അബ്ദുല്‍ ഫതാഹ് തയ്യിലിന് കെ.ഐ.സി  യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി
  • 11/11/2020

അബ്ദുല്‍ ഫതാഹ് തയ്യിലിന് കെ.ഐ.സി  യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി

അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് തയ്യിൽ സാഹിബിന് സിറ്റി സോൺ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
  • 11/11/2020

അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് തയ്യിൽ സാഹിബിന് സിറ്റി സോൺ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

നിറം 2020 ചിത്രരചനാ മത്സരം നവംബർ 13 ന് വെള്ളിയാഴ്ച. രെജിസ്ട്രേഷൻ 2500 ...
  • 11/11/2020

നിറം 2020 ചിത്രരചനാ മത്സരം നവംബർ 13 ന് വെള്ളിയാഴ്ച. രെജിസ്ട്രേഷൻ 2500 കവിഞ്ഞു.