കുവൈത്തിലെ മൊത്തം പ്രവാസി തൊഴിലാളികളിൽ 32 ശതമാനവും ഗാർഹിക തൊഴിലാളെന്ന ...
  • 05/03/2023

കുവൈത്തിലെ മൊത്തം പ്രവാസി തൊഴിലാളികളിൽ 32 ശതമാനവും ഗാർഹിക തൊഴിലാളെന്ന് കണക്കുകൾ

കുവൈത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 12,000 യുഎസ് സൈനികർ
  • 05/03/2023

കുവൈത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 12,000 യുഎസ് സൈനികർ

കുവൈത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
  • 05/03/2023

കുവൈത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

നുവൈസീബ് കസ്റ്റംസ് ജീവനക്കാരൻ പേപ്പറുകള്‍ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന ...
  • 05/03/2023

നുവൈസീബ് കസ്റ്റംസ് ജീവനക്കാരൻ പേപ്പറുകള്‍ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതര് ....

കുവൈത്ത് ഗ്രീൻ വാൾ; പൊടിക്കാറ്റിനെതിരെ അരലക്ഷം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്ക ...
  • 05/03/2023

കുവൈത്ത് ഗ്രീൻ വാൾ; പൊടിക്കാറ്റിനെതിരെ അരലക്ഷം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം

ആഗോള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറി ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍; കുവൈറ്റ് പിന്നിൽ ...
  • 05/03/2023

ആഗോള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറി ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍; കുവൈറ്റ് പിന്നിൽ

തുര്‍ക്കിയിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി കുവൈത്തില്‍ നിന്നുള്ള 13 ...
  • 04/03/2023

തുര്‍ക്കിയിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി കുവൈത്തില്‍ നിന്നുള്ള 13-ാമത്തെ വി ....

അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കി; മൂന്ന് മാസം തടവ് വിധിച്ച് കു ...
  • 04/03/2023

അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കി; മൂന്ന് മാസം തടവ് വിധിച്ച് കുവൈറ്റ് കോട ....

കുവൈറ്റ് അമീർ സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായി ഇറ്റലിയിലേക്ക്
  • 04/03/2023

കുവൈറ്റ് അമീർ സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായി ഇറ്റലിയിലേക്ക്

അടുത്ത ബുധനാഴ്ച മുതൽ കുവൈത്തിൽ ഉഷ്ണകാലം ആരംഭിക്കും
  • 04/03/2023

അടുത്ത ബുധനാഴ്ച മുതൽ കുവൈത്തിൽ ഉഷ്ണകാലം ആരംഭിക്കും