ഈദ് അവധിക്ക് മുമ്പുള്ള അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസം, റെസിഡൻസി ഇടപാടുകൾക്കായി ...
  • 11/04/2024

ഈദ് അവധിക്ക് മുമ്പുള്ള അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസം, റെസിഡൻസി ഇടപാടുകൾക്കായി എത്തിയത് ആ ....

പെരുന്നാൾ ദിനം സുലൈബിഖാത്ത് ഖബർസ്ഥാനിൽ എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ
  • 11/04/2024

പെരുന്നാൾ ദിനം സുലൈബിഖാത്ത് ഖബർസ്ഥാനിൽ എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ

വയോധികരുടെയും രോഗികളുടെയും ബിയോമെട്രിക് ഫിം​ഗർപ്രിന്റ് വീടുകളിലെത്തി ശ ...
  • 11/04/2024

വയോധികരുടെയും രോഗികളുടെയും ബിയോമെട്രിക് ഫിം​ഗർപ്രിന്റ് വീടുകളിലെത്തി ശേഖരിക്കും

വ്രതശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ; ആഘോഷിച്ഛ് കുവൈറ്റ് പ്രവാസ ...
  • 10/04/2024

വ്രതശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ; ആഘോഷിച്ഛ് കുവൈറ്റ് പ്രവാസികളും സ്വദ ....

ഗാസയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 75-ലധികം ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തി കുവൈത്ത് മ ...
  • 10/04/2024

ഗാസയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 75-ലധികം ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തി കുവൈത്ത് മെഡിക്കൽ സം ....

കുവൈത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പൂട്ടിച്ചത് 63 ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സാമ്പിളുകളുടെ ...
  • 10/04/2024

കുവൈത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പൂട്ടിച്ചത് 63 ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധന ത ....

ഈദ് പ്രമാണിച്ച് അച്ചടക്ക കേസുകളിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പൊലീസുകാരെ മോചിപ്പിക ...
  • 10/04/2024

ഈദ് പ്രമാണിച്ച് അച്ചടക്ക കേസുകളിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പൊലീസുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ തീരുമ ....

പുതിയ വർക്ക് പെർമിറ്റുകളെ പ്രവാസികൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കേന്ദ്രങ്ങള ...
  • 10/04/2024

പുതിയ വർക്ക് പെർമിറ്റുകളെ പ്രവാസികൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ലിങ് ....

ബയോമെട്രിക് ഫിം​ഗർപ്രിന്റിം​ഗ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത പ്രവാസികൾക്കും കുവൈത്ത ...
  • 09/04/2024

ബയോമെട്രിക് ഫിം​ഗർപ്രിന്റിം​ഗ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത പ്രവാസികൾക്കും കുവൈത്തിലേക്ക് മട ....

കുവൈത്തി പൗരനെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടി; പ്രവാസികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോ ...
  • 09/04/2024

കുവൈത്തി പൗരനെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടി; പ്രവാസികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി