വ്യാജ വിരലടയാളം ഉണ്ടാക്കി ശമ്പളം നേടി; പ്രവാസികളുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്ത അ ...
  • 24/12/2023

വ്യാജ വിരലടയാളം ഉണ്ടാക്കി ശമ്പളം നേടി; പ്രവാസികളുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്ത അപ്പീല്‍ കോ ....

കുവൈത്തിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തിയതിന്‍റെ വീഡിയോ ദൃശ്യ ...
  • 24/12/2023

കുവൈത്തിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തിയതിന്‍റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചര ....

സബ്സിഡിയുള്ള ഡീസല്‍ വിറ്റ പ്രവാസികള്‍ അഹമ്മദിയിൽ അറസ്റ്റിൽ
  • 24/12/2023

സബ്സിഡിയുള്ള ഡീസല്‍ വിറ്റ പ്രവാസികള്‍ അഹമ്മദിയിൽ അറസ്റ്റിൽ

കുവൈത്ത് ബാങ്കുകളില്‍ പ്രവാസികളുടേതടക്കം അവകാശികളില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് ...
  • 24/12/2023

കുവൈത്ത് ബാങ്കുകളില്‍ പ്രവാസികളുടേതടക്കം അവകാശികളില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് 90 മില്യണ ....

എതോപ്യയിൽ 500 ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തി കുവൈത്ത് സർജന്മാർ
  • 24/12/2023

എതോപ്യയിൽ 500 ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തി കുവൈത്ത് സർജന്മാർ

എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്‌സ്; കുവൈത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഞെട്ടിക്കുന്നത്
  • 24/12/2023

എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്‌സ്; കുവൈത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഞെട്ടിക്കുന്നത്

വ്യാജ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്; കുവൈത്തിൽ പ്രവാസിക്ക് 10 വര്ഷം തടവ്
  • 23/12/2023

വ്യാജ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്; കുവൈത്തിൽ പ്രവാസിക്ക് 10 വര്ഷം തടവ്

കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയ്ക്ക് സമീപം പക്ഷികൾ, വീമാ ...
  • 23/12/2023

കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയ്ക്ക് സമീപം പക്ഷികൾ, വീമാനങ്ങൾ വൈകി

റെസിഡൻസി അപേക്ഷയിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിനും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിനും കുവൈത്തിൽ ...
  • 23/12/2023

റെസിഡൻസി അപേക്ഷയിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിനും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിനും കുവൈത്തിൽ പ്രവാസിക് ....

ഡിസംബറിൽ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തിയത് 3,375 പ്രവാസികളെ
  • 23/12/2023

ഡിസംബറിൽ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തിയത് 3,375 പ്രവാസികളെ