കാൽനടക്കാർക്കായി പ്രത്യേക സംവിധാനം; നിർദേശങ്ങളുമായി കുവൈറ്റ് മുനിസിപ് ...
  • 12/09/2022

കാൽനടക്കാർക്കായി പ്രത്യേക സംവിധാനം; നിർദേശങ്ങളുമായി കുവൈറ്റ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ....

കുവൈറ്റ് ജയിലുകളിൽ പരിശോധന: മയക്കുമരുന്നും ഐ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തു
  • 12/09/2022

കുവൈറ്റ് ജയിലുകളിൽ പരിശോധന: മയക്കുമരുന്നും ഐ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തു

കുവൈത്തിൽ നടപ്പാതയിലൂടെ വാഹനമോടിച്ച വീഡിയോ വൈറൽ; നടപടി സ്വീകരിച്ച് അധി ...
  • 12/09/2022

കുവൈത്തിൽ നടപ്പാതയിലൂടെ വാഹനമോടിച്ച വീഡിയോ വൈറൽ; നടപടി സ്വീകരിച്ച് അധികൃതർ

ഫൈബർ കേബിൾ ലൈൻ മുറിഞ്ഞു; സേവനങ്ങൾക്ക് തടസം നേരിടുമെന്ന് കുവൈറ്റ് സിവിൽ ...
  • 12/09/2022

ഫൈബർ കേബിൾ ലൈൻ മുറിഞ്ഞു; സേവനങ്ങൾക്ക് തടസം നേരിടുമെന്ന് കുവൈറ്റ് സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ

വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കെതിരെ കുവൈത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ
  • 12/09/2022

വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കെതിരെ കുവൈത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ

കുവൈത്തിലെ ഗതാ​ഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത ...
  • 12/09/2022

കുവൈത്തിലെ ഗതാ​ഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ....

ഇന്ധനത്തിനുള്ള സർക്കാർ സബ്‌സിഡി; പ്രവാസികൾക്ക് നൽകുന്നത് കുവൈത്തിന് ...
  • 12/09/2022

ഇന്ധനത്തിനുള്ള സർക്കാർ സബ്‌സിഡി; പ്രവാസികൾക്ക് നൽകുന്നത് കുവൈത്തിന് നഷ്ടമെന്ന് ....

പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിംഗർപ്രിന്റ് വഴി വ്യാജമായ ഹാജർ; കുവൈത്തിൽ നൂറോളം ജീവനക്ക ...
  • 11/09/2022

പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിംഗർപ്രിന്റ് വഴി വ്യാജമായ ഹാജർ; കുവൈത്തിൽ നൂറോളം ജീവനക്കാർ ശമ്പളം ....

കുവൈറ്റ് ജയിലുകളിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്നും മൊബൈൽ ഫോണുകളും കണ്ടെടടുത്തു
  • 11/09/2022

കുവൈറ്റ് ജയിലുകളിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്നും മൊബൈൽ ഫോണുകളും കണ്ടെടടുത്തു

ബദർ അൽ സമാ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ വിപുലമായ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 11/09/2022

ബദർ അൽ സമാ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ വിപുലമായ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു