കുവൈത്ത് പേൾ ഡൈവിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കമായി
  • 13/08/2023

കുവൈത്ത് പേൾ ഡൈവിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കമായി

ഫർവാനിയ, ജ്ലീബ് ​​അൽ-ഷുയൂഖ്, ഖൈത്താൻ, മഹ്ബൂല, മംഗഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുര ...
  • 13/08/2023

ഫർവാനിയ, ജ്ലീബ് ​​അൽ-ഷുയൂഖ്, ഖൈത്താൻ, മഹ്ബൂല, മംഗഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ പരിശോ ....

ബീച്ചിൽ അനാശാസ്യം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ; നടപടിയുമായി കുവൈറ്റ് പോലീസ്
  • 13/08/2023

ബീച്ചിൽ അനാശാസ്യം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ; നടപടിയുമായി കുവൈറ്റ് പോലീസ്

ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കുവൈറ്റിന് പുറത്തുനിൽക്കാൻ ...
  • 13/08/2023

ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കുവൈറ്റിന് പുറത്തുനിൽക്കാൻ സ്പോൺസർക്ക ....

കുവൈറ്റ് പ്രവാസികൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ സേവന ഫീസ് വർധിച്ചേക്കും
  • 13/08/2023

കുവൈറ്റ് പ്രവാസികൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ സേവന ഫീസ് വർധിച്ചേക്കും

കുവൈറ്റ് പ്രവാസികൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ സേവന ഫീസ് വർധിച്ചേക്കും
  • 13/08/2023

കുവൈറ്റ് പ്രവാസികൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ സേവന ഫീസ് വർധിച്ചേക്കും

കുവൈത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പരിശോധിക്കപ ...
  • 13/08/2023

കുവൈത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ ....

വഫ്രയിൽ സുഹൃത്തിനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
  • 13/08/2023

വഫ്രയിൽ സുഹൃത്തിന് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

പുതിയ കൊവിഡ് വകഭേദം; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം
  • 13/08/2023

പുതിയ കൊവിഡ് വകഭേദം; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

അമീറിന്റെ ആരോഗ്യ കിംവദന്തികളെ കുറിച്ച് കുവൈറ്റ് അമീരി ദിവാന്റെ വിശദീകര ...
  • 13/08/2023

അമീറിന്റെ ആരോഗ്യ കിംവദന്തികളെ കുറിച്ച് കുവൈറ്റ് അമീരി ദിവാന്റെ വിശദീകരണം