കുവൈത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാഹനാപകടങ്ങൾ; ഒരു മരണം, അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക ...
  • 02/02/2024

കുവൈത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാഹനാപകടങ്ങൾ; ഒരു മരണം, അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക്

മഹ്ബൗലയിൽ കർശനമായ പരിശോധന; 15 റെസിഡൻസി നിയമലംഘകർ അറസ്റ്റിൽ
  • 02/02/2024

മഹ്ബൗലയിൽ കർശനമായ പരിശോധന; 15 റെസിഡൻസി നിയമലംഘകർ അറസ്റ്റിൽ

കുവൈത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്യാമൽ റേസിന് തുടക്കം
  • 02/02/2024

കുവൈത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്യാമൽ റേസിന് തുടക്കം

ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയുമായി കുവൈത്ത് ബാങ്കുക ...
  • 02/02/2024

ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയുമായി കുവൈത്ത് ബാങ്കുകൾ

കുവൈത്തിലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ജാഗ്രത പുലർത്താൻ നിർദേശം
  • 02/02/2024

കുവൈത്തിലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ജാഗ്രത പുലർത്താൻ നിർദേശം

രോ​ഗങ്ങൾ പടരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ; ജാ​ഗ്രത വേണമമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
  • 02/02/2024

രോ​ഗങ്ങൾ പടരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ; ജാ​ഗ്രത വേണമമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

കുവൈത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധന; 559 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിൽ
  • 01/02/2024

കുവൈത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധന; 559 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിൽ

കുവൈത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി സേവനം ഇനി അഷാൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ; പെർമിറ്റിന ...
  • 01/02/2024

കുവൈത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി സേവനം ഇനി അഷാൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ; പെർമിറ്റിന് ഒരു മാസം ....

കുവൈത്തിൽ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
  • 01/02/2024

കുവൈത്തിൽ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

മെഹ്ബൂലയിൽ സുരക്ഷാ ക്യാമ്പയിൻ; 38 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിൽ
  • 01/02/2024

മെഹ്ബൂലയിൽ സുരക്ഷാ ക്യാമ്പയിൻ; 38 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിൽ