കുവൈറ്റിൽ ഇനി പരാതികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അധികൃതരെ അറിയിക്കാം.. പുതിയ ആപ്ലിക ...
  • 10/12/2020

കുവൈറ്റിൽ ഇനി പരാതികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അധികൃതരെ അറിയിക്കാം.. പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത ....

കുവൈറ്റ് വിപണയിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ഉൾപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കാനുളള നടപടി സ്വീ ...
  • 10/12/2020

പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻ നിർത്തി കുവൈറ്റ് വിപണയിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ഉൾപ്പന്നങ്ങൾ ....

കുവൈറ്റിലെ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന പണത്തിൽ വൻ ഇടിവ്
  • 10/12/2020

കുവൈറ്റിലെ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന പണത്തിൽ വലയി കുറവ്

​ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ കുവൈറ്റിലേക്കുളള മടക്കം അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ
  • 10/12/2020

​ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ കുവൈറ്റിലേക്കുളള മടക്കം അടുത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ

കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സിബി ജോർജ് കുവൈത്ത്‌ സൊസൈറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയ ...
  • 10/12/2020

കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സിബി ജോർജ് കുവൈത്ത്‌ സൊസൈറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയർ ....

കുവൈത്തിൽ 304 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് ,5 മരണം.
  • 09/12/2020

കുവൈത്തിൽ 304 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് ,5 മരണം.

കുവൈറ്റിൽ റെസിഡൻസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരിൽ കൂടുതൽ പേരും പുതുക്കുന്നില്ല
  • 09/12/2020

കുവൈറ്റിൽ റെസിഡൻസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരിൽ കൂടുതൽ പേരും പുതുക്കുന്നില്ല

കുവൈറ്റിൽ കൊവിഡ് വാക്സിന് ഒരുക്കുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി പരിശോ ...
  • 09/12/2020

കുവൈറ്റിൽ കൊവിഡ് വാക്സിന് ഒരുക്കുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി പരിശോധിച്ചു

കൊവിഡ് വാക്സിൻ ഉടനെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കുവൈറ്റ്; വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാ ...
  • 09/12/2020

കൊവിഡ് വാക്സിൻ ഉടനെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കുവൈറ്റ്; വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാനുളള സൈറ്റ ....

കുവൈറ്റ് മൊബൈൽ ഐഡി ആപ്ലിക്കേഷന് വൻ പ്രചാരം.. ഉപയോ​ക്താക്കൾ ഒരു മില്യൺ ...
  • 09/12/2020

കുവൈറ്റ് മൊബൈൽ ഐഡി ആപ്ലിക്കേഷന് വൻ പ്രചാരം... ഉപയോ​ക്താക്കൾ ഒരു മില്യൺ കടന്നു