പാസ്‌പോർട്ട് സാധുതയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന ...
  • 28/12/2022

പാസ്‌പോർട്ട് സാധുതയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്ത ....

ചൈന യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഖാലിദ് അൽ സയീദ്
  • 28/12/2022

ചൈന യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഖാലിദ് അൽ സയീദ്

ഈ വര്ഷം കുവൈത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 3.4 മില്യൺ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളും ...
  • 28/12/2022

ഈ വര്ഷം കുവൈത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 3.4 മില്യൺ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളും, 170 മരണങ ....

കുവൈറ്റ് കടൽത്തീരത്തെ വർണ്ണാഭമാക്കി ഫ്ലമിം​ഗോകൾ
  • 28/12/2022

കുവൈറ്റ് കടൽത്തീരത്തെ വർണ്ണാഭമാക്കി ഫ്ലമിം​ഗോകൾ

കുവൈത്തിൽ വിലകുറഞ്ഞ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപകം; 15-22 വയസ് പ്രായമുള്ളവർ അടി ...
  • 28/12/2022

കുവൈത്തിൽ വിലകുറഞ്ഞ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപകം; 15-22 വയസ് പ്രായമുള്ളവർ അടിമപ്പെടുന്ന ....

മീൻ അവിയൽ മുതൽ മീൻ സാമ്പാർ വരെ... പുതുവത്സരം ആഘോഷമാക്കാൻ തക്കാരയിൽ സമ ...
  • 28/12/2022

മീൻ അവിയൽ മുതൽ മീൻ സാമ്പാർ വരെ... പുതുവത്സരം ആഘോഷമാക്കാൻ തക്കാരയിൽ സമുദ്ര സദ്യ!

കുവൈത്തിലെ തെക്കൻ പ്രദേശത്തെ തെരുവുകളെയും റോഡുകളെയും വെള്ളനിറത്തിൽ മൂ ...
  • 28/12/2022

കുവൈത്തിലെ തെക്കൻ പ്രദേശത്തെ തെരുവുകളെയും റോഡുകളെയും വെള്ളനിറത്തിൽ മൂടി അപൂർവ്വ ....

കുവൈറ്റ് ട്രാഫിക് പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക്‌ നിറം മാറ്റം; പുതുവർഷത്തിൽ 300 ...
  • 28/12/2022

കുവൈറ്റ് ട്രാഫിക് പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക്‌ നിറം മാറ്റം; പുതുവർഷത്തിൽ 300 ഓളം ട്രാഫി ....

കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ഫോണിൽ ചർച ...
  • 28/12/2022

കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി

പുതുവർഷാഘോഷം കുവൈത്തിന് പുറത്ത്; യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നു
  • 28/12/2022

പുതുവർഷാഘോഷം കുവൈത്തിന് പുറത്ത്; യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നു