ഖത്തറില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളുടെയും സ്‍കൂളുകളുടെയും പ്രവൃത്തി സമയം കുറ ...
  • 09/10/2022

ഖത്തറില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളുടെയും സ്‍കൂളുകളുടെയും പ്രവൃത്തി സമയം കുറച്ചു; ഓഫീസ ....

ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ 'ആരോഗ്യകരമായ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഖത്തറും
  • 04/10/2022

ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ 'ആരോഗ്യകരമായ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഖത്തറും

ബസിനുള്ളില്‍ മലയാളി ബാലിക മരിച്ച സംഭവം: കിന്‍ഡര്‍ ഗര്‍ട്ടന്‍ അടച്ചുപൂട ...
  • 14/09/2022

ബസിനുള്ളില്‍ മലയാളി ബാലിക മരിച്ച സംഭവം: കിന്‍ഡര്‍ ഗര്‍ട്ടന്‍ അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ ഉത് ....

ഖത്തറില്‍ മലയാളി ബാലികയുടെ മരണം; ഉത്തരവാദികള്‍ക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക് ...
  • 12/09/2022

ഖത്തറില്‍ മലയാളി ബാലികയുടെ മരണം; ഉത്തരവാദികള്‍ക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് വ ....

ഹയ കാർഡ് കൈവശമുള്ളവർക്കും യുഎഇയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വീസ
  • 31/08/2022

ഹയ കാർഡ് കൈവശമുള്ളവർക്കും യുഎഇയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വീസ

ഖത്തറിൽ നിന്നും ഏറ്റവുമധികം ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത രാജ ...
  • 30/08/2022

ഖത്തറിൽ നിന്നും ഏറ്റവുമധികം ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ ....

ദോഹ തുറമുഖം വഴി നികുതി വെട്ടിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച നിരോധിത പുകയില ഉത്പ ...
  • 25/08/2022

ദോഹ തുറമുഖം വഴി നികുതി വെട്ടിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ കസ ....

ദോഹയിലേക്ക് പുതിയ സര്‍വീസുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ
  • 23/08/2022

ദോഹയിലേക്ക് പുതിയ സര്‍വീസുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ

ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പുമായി ...
  • 22/08/2022

ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പുമായി ഖത്തർ

നവംബറിൽ താമസ വിസയില്ലാത്തവർക്ക് ഖത്തർ സന്ദർശിക്കണമെങ്കിൽ ഹയ്യ കാർഡ് നി ...
  • 14/08/2022

നവംബറിൽ താമസ വിസയില്ലാത്തവർക്ക് ഖത്തർ സന്ദർശിക്കണമെങ്കിൽ ഹയ്യ കാർഡ് നിർബന്ധം