ഏറ്റവും മികച്ച ശമ്പളം നൽകുന്ന ടെക് കമ്പനികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഗൂഗിളും

  • 21/07/2023ഏറ്റവും മികച്ച ശമ്പളം നൽകുന്ന ടെക് കമ്പനികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഗൂഗിളും. ഗൂഗിൾ തന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളം നല്കുന്നുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടിലാണ് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് ഇൻസൈഡറാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ശമ്പളം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 2022 ൽ ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി ശരാശരി 279,802 ഡോളർ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഗൂഗിൾ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ പങ്കിട്ട ഒരു ഇന്റേണൽ സ്‌പ്രെഡ്‌ഷീറ്റ് ഉദ്ധരിച്ച ഉറവിടം അനുസരിച്ചാണ് കമ്പനിയുടെ വിവിധ തസ്തികകൾക്കുള്ള ശമ്പള സ്‌കെയിൽ പുറത്തു വന്നത്. ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്നത് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർമാരാണ്. 2022-ൽ പരമാവധി അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 718,000 ഡോളറാണ്.  

ഡാറ്റയനുസരിച്ച് 12,000-ലധികം യുഎസ് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർമാർ, ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റുകൾ, വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ, ഗൂഗിളിലെ എൻജിനീയറിങ്, ബിസിനസ്, സെയിൽസ് എന്നിവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന 10 സ്ഥാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ആറ് അക്ക തുകയാണ്.

രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഗൂഗിളിന്റെ നഷ്ടപരിഹാര ഘടനയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനുകളും ബോണസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2022-ലെ ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ (5.90 കോടി), എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജർ (3.28 കോടി), എന്റർപ്രൈസ് ഡയറക്ട് സെയിൽസ് (3.09 കോടി), ലീഗൽ കോർപ്പറേറ്റ് കൗൺസൽ 2.62 കോടി, സെയിൽസ് സ്ട്രാറ്റജി 2, 2. 8 കോടി രൂപ, 2. 6 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഗവൺമെന്റ് അഫയേഴ്സ് & പബ്ലിക് പോളിസി (2.56 കോടി), റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് (2.53 കോടി), ക്ലൗഡ് സെയിൽസ് (2.47 കോടി), പ്രോഗ്രാം മാനേജർ (2.46 കോടി) എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ യുഎസിലെ മുഴുവൻ സമയ ജീവനക്കാരെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ആൽഫബെറ്റിന്റെ മറ്റ് സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശമ്പളം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

Related Articles