'മഹാമാരികാലത്ത്‌ മാലാഖമാർ'

മെയ് 12 വിളക്കേന്തിയ വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നെറ്റിങ്‌ഗേലിന്റെ ജന്മദിനം,ഈ ദിനം അന്ത ....

'ചിന്ത ബാക്കിയാക്കി ചിരി മറഞ്ഞു '

ക്രിസ്തുവിൽനിന്ന് ക്രിസോസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ചിരിയുടെ അകലം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് പറയാറുണ്ട് . ....

ഭീതി ജനകമായ അതി തീവ്ര തരംഗത്തെയാണ് രാജ്യം നേരിടുന്നത്.
ഭീതി ജനകമായ അതി തീവ്ര തരംഗത്തെയാണ് രാജ്യം നേരിടുന്നത്.

അതി തീവ്രമായ തരംഗത്തെയാണ് രാജ്യം നേരിടുന്നത്. ഭീതി ജനകമായ കാഴ്ചകളാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന ....

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം : ഇനിയുമെത്ര മരിക്കണം ?
കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം : ഇനിയുമെത്ര മരിക്കണം ?

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ദുരിതപ്പെയ്ത്തിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രാജ്യം .പ്രതിദിന കോവിഡ് നിരക്ക് മൂ ....

കെട്ടിപ്പടുക്കാം മികച്ചതും ആരോഗ്യകരവുമായ ഒരു ലോകം
കെട്ടിപ്പടുക്കാം മികച്ചതും ആരോഗ്യകരവുമായ ഒരു ലോകം

ഏപ്രിൽ 7 ലോകാരോഗ്യ ദിനം .കൊവിഡ് ഭീതിക്കിടെ ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നു.1948 ൽ ഇതേ ദി ....

അഭിമാനിക്കണം പെണ്ണായ് പിറന്നതിൽ ; ലോക വനിതാ ദിനം
അഭിമാനിക്കണം പെണ്ണായ് പിറന്നതിൽ ; ലോക വനിതാ ദിനം

മാർച്ച് 8 ലോകമെങ്ങും വനിതാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്.സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദിനം, ....

നിർഭയം നേരിടാം കാൻസർ
നിർഭയം നേരിടാം കാൻസർ

ഫെബ്രുവരി 4 ലോകമെമ്പാടും ലോക അർബുദ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു .കാൻസറിനെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം ജനങ്ങൾ ....

ആരോഗ്യത്തോടെ പുതുവർഷം
ആരോഗ്യത്തോടെ പുതുവർഷം

ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കാത്ത കാലത്തിന്റെ നിത്യപ്രവാഹത്തിൽ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം പൂ ....

സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം
സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം

സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം

ജനം ബദലുകൾ തേടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മനസിലാക്കേണ്ടത്‌..
ജനം ബദലുകൾ തേടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മനസിലാക്കേണ്ടത്‌..

2015 ഇൽ 1080+ സ്വതന്തർ ജയിചിടത്ത്‌ 2020 ഇൽ 1800+ സ്വതന്ത്രരാണു പാരമ്പര്യപാർട്ടികളുടെ ശക്തി ....