ഓരോ തുള്ളി ചോരയിൽ നിന്നും; ലോക രക്തദാന ദിനം.
ഓരോ തുള്ളി ചോരയിൽ നിന്നും; ലോക രക്തദാന ദിനം.

ജൂൺ 14 ലോക രക്തദാന ദിനം. സുരക്ഷിതമായ രക്തദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മ ....

പരിസ്ഥിതിക്ക്‌ ഒരാമുഖം; (ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം )
പരിസ്ഥിതിക്ക്‌ ഒരാമുഖം; (ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം )

“Earth has been enough to satisfy every men’s need;but not greed”മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവ ....

'മഹാമാരികാലത്ത്‌ മാലാഖമാർ'

മെയ് 12 വിളക്കേന്തിയ വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നെറ്റിങ്‌ഗേലിന്റെ ജന്മദിനം,ഈ ദിനം അന്ത ....

'ചിന്ത ബാക്കിയാക്കി ചിരി മറഞ്ഞു '

ക്രിസ്തുവിൽനിന്ന് ക്രിസോസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ചിരിയുടെ അകലം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് പറയാറുണ്ട് . ....

ഭീതി ജനകമായ അതി തീവ്ര തരംഗത്തെയാണ് രാജ്യം നേരിടുന്നത്.
ഭീതി ജനകമായ അതി തീവ്ര തരംഗത്തെയാണ് രാജ്യം നേരിടുന്നത്.

അതി തീവ്രമായ തരംഗത്തെയാണ് രാജ്യം നേരിടുന്നത്. ഭീതി ജനകമായ കാഴ്ചകളാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന ....

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം : ഇനിയുമെത്ര മരിക്കണം ?
കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം : ഇനിയുമെത്ര മരിക്കണം ?

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ദുരിതപ്പെയ്ത്തിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രാജ്യം .പ്രതിദിന കോവിഡ് നിരക്ക് മൂ ....

കെട്ടിപ്പടുക്കാം മികച്ചതും ആരോഗ്യകരവുമായ ഒരു ലോകം
കെട്ടിപ്പടുക്കാം മികച്ചതും ആരോഗ്യകരവുമായ ഒരു ലോകം

ഏപ്രിൽ 7 ലോകാരോഗ്യ ദിനം .കൊവിഡ് ഭീതിക്കിടെ ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നു.1948 ൽ ഇതേ ദി ....

അഭിമാനിക്കണം പെണ്ണായ് പിറന്നതിൽ ; ലോക വനിതാ ദിനം
അഭിമാനിക്കണം പെണ്ണായ് പിറന്നതിൽ ; ലോക വനിതാ ദിനം

മാർച്ച് 8 ലോകമെങ്ങും വനിതാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്.സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദിനം, ....

നിർഭയം നേരിടാം കാൻസർ
നിർഭയം നേരിടാം കാൻസർ

ഫെബ്രുവരി 4 ലോകമെമ്പാടും ലോക അർബുദ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു .കാൻസറിനെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം ജനങ്ങൾ ....

ആരോഗ്യത്തോടെ പുതുവർഷം
ആരോഗ്യത്തോടെ പുതുവർഷം

ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കാത്ത കാലത്തിന്റെ നിത്യപ്രവാഹത്തിൽ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം പൂ ....