8.25 ലക്ഷത്തിന് മഹീന്ദ്ര eKUV100, ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ 147 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടും

  • 05/02/2020

Related Articles