പ്രവാസി അധ്യാപകരുടെ പിരിച്ചുവിടൽ; കുവൈത്ത് പ്രോഗ്രസീവ് മൂവ്മെന്റ് അപലപിച്ചു.

  • 18/03/2023


കുവൈറ്റ് സിറ്റി : ഈ അധ്യയന വർഷാവസാനത്തോടെ 1815 പ്രവാസി അധ്യാപകരുടെ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈയിടെ പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനത്തെ കുവൈത്ത് പ്രോഗ്രസീവ് മൂവ്മെന്റ് അപലപിച്ചു. തങ്ങൾ കുവൈറ്റൈസേഷന് എതിരല്ലെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന്  അധ്യാപകരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനത്തെ അപലപിക്കുന്നു, അത്തരം പെട്ടെന്നുള്ള നടപടി പിന്നീട് അവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.


കുവൈറ്റ് വാർത്തകൾ കൃത്യതയോടെ ഏറ്റവും ആദ്യമറിയാൻ, താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വഴി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാം 👇

Related News