എല്ലാവർക്കും കളേഴ്സ് ഓഫ് കുവൈത്തിന്റെ ഓണാശംസകൾ........

  • 30/08/2020

ഉത്രാട പൂനിലാവേ വാ മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ വാടിയ പൂവണിയിൽ
ഇത്തിരി പാൽ ചുരത്താൻ വാ വാ വാ.....

കുവൈത്തിലെ പ്രശസ്ത ഗായിക അംബിക രാജേഷ്. 


 

Related Videos