കുവൈറ്റ് മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഗായിക റെബേക്ക വർഗീസ് .

  • 08/12/2020

കുവൈറ്റ് മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഗായിക റെബേക്ക വർഗീസ് . 

"നാഥാ നീ വരും കാലൊച്ച കേള്‍ക്കുവാന്‍
കാതോര്‍ത്തു ഞാനിരുന്നൂ....."

കുവൈറ്റ് മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഗായിക, കുവൈറ്റിലെ സംഗീത സദസ്സുകളിലെ നിറസാന്നിധ്യം  റെബേക്ക വർഗീസ്. 

Related Videos