എസ്‌എസ്‌എല്‍സി, ഹയര്‍ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ മൂല്യനിര്‍ണയം ഇന്നു മുതല്‍

  • 02/04/2024

എസ്‌എസ്‌എല്‍സി, ടിഎച്ച്‌എസ്‌എല്‍സി, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണ്ണയം ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും. 70 ക്യാമ്ബുകളിലായി നടക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌എല്‍സി മൂല്യനിർണ്ണയത്തില്‍ 10,000ത്തോളം അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കും. ഹയർ സെക്കൻഡറി മൂല്യനിർണ്ണയം 77 ക്യാമ്ബുകളിലായി നടക്കും. 25 എണ്ണം ഡബിള്‍ വാലുവേഷൻ ക്യാമ്ബുകള്‍ ആണ്. 25000 ത്തോളം അധ്യാപകർ മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്ബില്‍ പങ്കെടുക്കും.

വൊക്കേഷണല്‍ ഹയർ സെക്കൻഡറി മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്ബുകള്‍ എട്ട് ക്യാമ്ബിലായി നടത്തും. 2200 അധ്യാപകർ ക്യാമ്ബില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിർണ്ണയം 20നകം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. മെയ് രണ്ടാം വാരം പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പരീക്ഷ പേപ്പറുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്ബുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പൊലീസിന്റെ സഹകരണവും ഉണ്ടാകും. മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്ബുകളുടെ സമയബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച്‌ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ തലത്തില്‍ കൃത്യമായ പരിശോധന ഇടവേളകളില്ലാതെ നടത്തും.

ടിഎച്ച്‌എസ്‌എല്‍സിയ്ക്കായി രണ്ട് ക്യാമ്ബുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 110 അധ്യാപകർ ക്യാമ്ബില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഇരുപതിനായിരത്തോളം ഉത്തരക്കടലാസുകളാണ് മൂല്യനിർണയം നടത്തേണ്ടത്. എഎച്ച്‌എസ്‌എല്‍സിയുടെ മൂല്യനിർണയത്തിന് ഒരു ക്യാമ്ബും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എസ്‌എസ്‌എല്‍‌സി പരീക്ഷകളുടെ മുപ്പത്തിയെട്ടര ലക്ഷത്തോളം ഉത്തര കടലാസാണ് മൂല്യനിർണയം നടത്തുക. ഹയർ സെക്കൻഡറിയില്‍ 52 ലക്ഷം ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ മൂല്യനിർണയം നടത്തും. വെക്കേഷണല്‍ ഹയർസെക്കൻഡറിയില്‍ 3,40000 ഉത്തരക്കടലാസുകളാണ് മൂല്യനിർണയത്തിനുള്ളത്.

Related News