ബയോമെട്രിക് പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുടെ മന്ത്രാലയ ഇടപാടുകൾ തടയും ; കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം

  • 22/02/2024
പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ #ബയോമെട്രിക് സ്കാനുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി 2024 മാർച്ച് 1 മുതൽ 2024 ജൂൺ 1 വരെ മൂന്ന് മാസത്തെ അന്ത്യശാസനം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു, നിർദ്ദിഷ്‌ട കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ഇടപാടുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവന്യൂസ് മാൾ, 360 മാൾ, കൗട്ട് മാൾ, അസിമ മാൾ, എയർപോർട്ട്, ലാൻഡ് ബോർഡർ ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകൾ, കുവൈത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഗവർണറേറ്റുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡയറക്‌ടറേറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്‌കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. സ്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാമെന്നും തിരികെ വരുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Related News