പവര്‍കട്ട്; കുവൈത്തിലെ ഫാക്ടറികള്‍ ഷിഫ്റ്റ് മാറ്റം നടപ്പാക്കുന്നു

  • 24/06/2024


കുവൈത്ത് സിറ്റി: ആസൂത്രിത പവര്‍കട്ട് നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയതോടെ ഫാക്ടറികള്‍ ഷിഫ്റ്റ് മാറ്റം നടപ്പാക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം, വ്യവസായ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഫാക്ടറി ഉടമകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള ഏകോപന ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ ഉപഭോഗം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ലോഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി ഓപ്ഷനുകളിൽ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലും ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഷിഫ്റ്റുകളിലും 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ മാറ്റം വരുത്താനാണ് ധാരണ.

വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം നിർദ്ദിഷ്ട കാർഷിക, വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ ആസൂത്രിത പവർ കട്ട് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഏകദേശം 16,620 മെഗാവാട്ടിൽ എത്തിയ നിലവിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ലഘൂകരിക്കാനാണ് ഈ നടപടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച്, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മാനുവൽ കട്ട്ഓഫ് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വഫ്രയിലെയും അബ്ദാലി അൽ റൗദാതൈനിലെയും കാർഷിക മേഖലകളെ ബാധിച്ചു. പിന്നീട് അബ്‍ദുള്ള തുറമുഖം, സുബാൻ, അൽ റായി, ഷുവൈഖ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നാല് വ്യവസായ മേഖലകളിലേക്ക് പവര്‍കട്ട് വ്യാപിപ്പിച്ചു.

Related News