കുവൈറ്റ് പ്രവാസികളുടെ റെസിഡൻസി പ്രോജക്ട്; സുപ്രധാന ചര്‍ച്ച

  • 01/10/2023


കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസികളുടെ റെസിഡൻസി പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര, പ്രതിരോധത്തിനുള്ള പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കരട് പ്രോജക്ടില്‍ 37 ലേഖനങ്ങളും 7 അധ്യായങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രവാസികളുടെ രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും നാടുകടത്തലിനുമുള്ള സംവിധാനം വ്യക്തമാക്കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിളുകള്‍, റെസിഡൻസി, പെനാൽറ്റി തുടങ്ങിയ ചര്‍ച്ചകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്.

Related News