കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് പാൻഡെമിക് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ 91 സ്കൂളുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നു.

  • 23/02/2021

കുവൈറ്റ് സിറ്റി :  കുവൈത്തിൽ  കോവിഡ് പാൻഡെമിക് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ അടിയന്തര ഷെൽട്ടറുകളായി 91 സ്കൂളുകൾ  അനുവദിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രാദേശിക പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 
 
കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക് മൂലം രാജ്യം കടന്നുപോകുന്ന അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, സിവിൽ ഡിഫൻസ് വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മന്ത്രാലയം ഈ കേന്ദ്രങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ  വെളിപ്പെടുത്തി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ അൽ മക്സീദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊറോണ വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാൻ മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ്  ഈ സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്.  

ഇതിൽ 16 സ്കൂളുകൾ ജഹ്‌റ ഗവർണറേറ്റിലും, 17 ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റിലും,  ഫർവാനിയയിൽ 12 ഉം ഹവല്ലിയിൽ  17 ഉം,  മുബാറക് അൽ കബീറിൽ 12 ഉം,  അഹ്മദിയിൽ 17 ഉം സ്കൂളുകളാണ് അടിയന്തര ഷെൽട്ടറുകളായി സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. 

Related News