അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റുകളില്ലാതെ ഒഴുകിയെത്തി പ്രവാസികൾ; ബയോമെട്രിക് ഫിംഗർപ്രിന്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൻ തിരക്ക്

  • 02/04/2024


കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബയോമെട്രിക് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൻ തിരക്ക്. ബയോമെട്രിക് ഫിംഗർപ്രിൻ്റിംഗിനായി മുൻകൂർ അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റുകളില്ലാതെ ഗണ്യമായ എണ്ണം പ്രവാസികൾ എത്തിയതാണ് തിരക്ക് കൂട്ടിയത്. നിയുക്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് (മെറ്റാ) വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ (സഹേൽ) ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചോ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാ പ്രവാസികളോടും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വാക്ക്-ഇൻ അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല എന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Related News