റെസിഡൻസി നിയമ ലംഘകരെ നേരിടാൻ പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് കുവൈത്ത്

  • 30/05/2024


കുവൈത്ത് സിറ്റി: റെസിഡൻസി നിയമ ലംഘകരെയും പൗരത്വം പിൻവലിച്ച കുവൈത്തികളെയും നിയമവിരുദ്ധമായി രാജ്യത്ത് തങ്ങുന്ന പ്രവാസികളെയും പൗരത്വമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെയും (ബിദുൺ) നേരിടാൻ സമഗ്രമായ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കാൻ കുവൈത്ത്. മാനുഷിക പരിഗണനകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും പുതിയ പദ്ധതി. ജനസംഖ്യാ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനായി വർഷങ്ങളായി കർശനമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ഉന്നത അതോറിറ്റികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിപുലമായ ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന റെസിഡൻസി ലംഘിക്കുന്നവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനും ഈ ശ്രമങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. റെസിഡൻസി നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ രാജ്യം വിടുകയോ അവരുടെ പദവി ക്രമപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേസ് പിരീഡ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

Related News