വ്യാജ മദ്യ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും മൂന്ന് ഏഷ്യക്കാർ അറസ്റ്റിൽ

  • 16/10/2021

കുവൈറ്റ് സിറ്റി : വിദേശ ബ്രാൻഡുകളുടെ മദ്യം നിർമ്മിച്ചതിന് മൂന്ന് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വീട്ടിൽ നിന്ന്  മദ്യം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിലെ  അന്വേഷണ വിഭാഗം റെയ്ഡ് നടത്തി ഇവരെ  അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഘത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി നിർമ്മാണ ഉപകരണങ്ങൾ, വിദേശ മദ്യത്തിന്റെ അച്ചടിച്ച ലേബലുകൾ, വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ധാരാളം കുപ്പികൾ എന്നിവയും സംഘം കണ്ടെത്തി. അവർക്കെതിരേ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി.

Related News