കുവൈറ്റ് റെയിൽവേ പദ്ധതിയുടെ പഠനത്തിനും വിശദമായ ഡിസൈൻ ജോലികൾക്കും ടെൻഡർ അനുമതി

  • 10/07/2024


കുവൈത്ത് സിറ്റി: റെയിൽവേ പദ്ധതിയുടെ പഠനത്തിനും വിശദമായ ഡിസൈൻ ജോലികൾക്കുമുള്ള സാങ്കേതിക ഓഫറുകൾക്ക് സെൻട്രൽ ഏജൻസി ഫോർ പബ്ലിക് ടെൻഡറുകൾ അംഗീകാരം നൽകിയതായി റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ ഒസൈമി. ആസൂത്രണം ചെയ്തതനുസരിച്ച്, പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘട്ടമാണിത്. എസ്സാം അൽ മർസൂഖിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പബ്ലിക് ടെൻഡറുകൾക്കായുള്ള സെൻട്രൽ ഏജൻസിയുടെ ശ്രമങ്ങളെയും പ്രോജക്റ്റിനായി സമർപ്പിച്ച ബിഡുകളിൽ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള താത്പര്യത്തെയും അൽ ഒസൈമി പ്രശംസിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും വികസനപരവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ പദ്ധതി വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Related News