പത്താം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.

  • 16/03/2021

കുവൈറ്റ് സിറ്റി:  പത്താം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു, കൊല്ലം  പുനലൂർ കോലിഞ്ചിക്കൽ ബിജോയ്​ മാത്യൂ, മിനി ബിജോയ്​ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ആഡോൺ മാത്യു ബിജോയ്​ ആണ്​ മരിച്ചത്. ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമായിരുന്നു. സാൽമിയ ഡോൺ ബോസ്​കോ സ്​കൂൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്​ വിദ്യാർഥിയാണ്. 

Related News